02.12.2023


Заповед N:144/02.03.2017г., във връзка с чл.37 ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, определяща комисия за землищата на територията на община Враца. 1.28 MB
Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Враца. 4.67 MB
Заповед № 223/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Враца ЕКАТТЕ 12259, общ. Враца. 5.10 MB
Заповед № 162/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Голямо Пещене ЕКАТТЕ 15521, общ. Враца. 2.33 MB
Заповед № 179/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Тишевица ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца. 1.66 MB
Заповед № 157/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бели Извор ЕКАТТЕ 03438, общ. Враца. 1.22 MB
Заповед № 183/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Върбица ЕКАТТЕ 12749, общ. Враца. 1.69 MB
Заповед № 182/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Чирен ЕКАТТЕ 81400, общ. Враца. 3.35 MB
Заповед № 181/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Челопек ЕКАТТЕ 80311, общ. Враца. 573.50 KB
Заповед № 180/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Три Кладенци ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца. 2.50 MB
Заповед № 178/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Оходен ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца. 1.12 MB
Заповед № 177/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Нефела ЕКАТТЕ 51528, общ. Враца. 445.50 KB
Заповед № 176/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Мраморен ЕКАТТЕ 49223, общ. Враца. 1.64 MB
Заповед № 175/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Мало Пещене ЕКАТТЕ 46807, общ. Враца. 807.50 KB
Заповед № 174/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лиляче, ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца. 3.70 MB
Заповед № 173/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Костелево, ЕКАТТЕ 38875, общ. Враца. 1.22 MB
Заповед № 164/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Девене ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца. 3.76 MB
Заповед № 163/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Горно Пещене ЕКАТТЕ 16897, общ. Враца. 2.42 MB
Заповед № 161/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Власатица ЕКАТТЕ 11555, общ. Враца. 812.50 KB
Заповед № 159/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Вировско ЕКАТТЕ 11158, общ. Враца. 1.92 MB
Заповед № 158/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Веслец ЕКАТТЕ 10789, общ. Враца. 802.00 KB
Заповед № 156/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Баница ЕКАТТЕ 02590, общ. Враца. 2.88 MB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2016/2017 за землището на с. Оходен, ЕКАТТЕ 54482, община Враца, област Враца. 1.02 MB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Враца. 194.02 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Враца 6.03 MB
ЗАПОВЕД № 86/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Враца 416.83 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ