Върни се горе

Въпрос: Какви са последствията, ако се установи, че стопанството е разделено с цел да се облагодетелства от схемата за преразпределително плащане?

Отговор: В случай на установено извършено изкуствено разделяне на стопанство единствено с цел облагодетелстване от схемата за преразпределително плащане няма да се отпуска подпомагане по схемата на разделените стопанства. Например: ако за стопанство със земеделска площ от 70 ха се установи, че изкуствено е разделено само с цел облагодетелстване от схемата на две стопанства от 40 ха и 30 ха, нито едно от двете стопанства няма да има право да получи подпомагане по схемата за преразпределително плащане, докато не бъде възстановено първоначалното положение. Проверките за изкуствено създаване на условия за облагодетелстване от схемата включват както географски проверки на площите на всички кандидати, които през предходната година на годината на кандидатстване са декларирали над 30 ха по СЕПП, а за кампанията, в която лицата кандидатстват, са заявили под 30 ха или значително по-малко от площта, заявена през предходната година, или не са подали заявление, така и по отношение на управлението и собствеността на юридически лица и свързаност между такива и физически лица, кандидати по схемата.