Върни се горе

Въпрос: Какво ще се случи, ако се установи изкуствено разделяне на стопанството?

Отговор: В случай на установено извършено изкуствено разделяне на стопанство единствено с цел облагодетелстване от схемата за дребни земеделски стопани, няма да се отпуска подпомагане по схемата на разделените стопанства. Също така стопаните няма да могат да бъдат включени в нея повторно.

Въпрос: Ако кандидатствам по схемата за дребни земеделски стопани, ще мога ли да получа подпомагане за тютюн?

Отговор: Схемата за дребни земеделски стопани замества подпомагането по всички схеми за директни плащания. По смисъла на Регламент 1307/2013 преходната национална помощ, в това число и за тютюн, не е директно плащане. Ако решите да кандидатствате по схемата за дребни ЗС и отговаряте на условията за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн, то Вие ще можете да получите подпомагане и по двете схеми.