30.05.2024

10.10.2023г. Заповед №РД-04-461/02.10.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в земл. на с. Седелец, общ. Струмяни 644.95 KB
10.10.2023г. Заповед №РД-04-476/02.10.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в земл. на с. Палат, общ. Струмяни 657.31 KB
10.10.2023г. Заповед №РД-04-480/02.10.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в земл. на с. Микрево, общ. Струмяни 1.01 MB
10.10.2023г. Заповед №РД-04-459/02.10.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в земл. на с. Клепало, общ. Струмяни 721.96 KB
10.10.2023г. Заповед № РД-04-474/02.10.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в землището на с. Каменица, общ. Струмяни 573.77 KB
10.10.2023г. Заповед № РД-04-482/02.10.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни 926.58 KB
10.10.2023г. Заповед №РД-04-475/02.10.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в земл. на с. Горна Рибница, общ. Струмяни 621.31 KB
10.10.2023г. Заповед №РД-04-481/02.10.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в земл. на с. Драката, общ. Струмяни 745.69 KB
10.10.2023г. Заповед №РД-04-447/02.10.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 г. в земл. на с. Цапарево, общ. Струмяни 728.41 KB
25.09.2023г. Обява за провеждане на четвърто заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководеща сключването на споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 година в землищата на с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Драката, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с. Микрево, с. Палат, с. Седелец и с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград 284.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________