Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет
по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване, (дата на откриване: 16.06.2020 г.; дата на приключване: 16.07.2020 г.)
DOCX файл, 25,8 KB, качен на 13.08.2020

docx document