Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2020 г.


за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните
DOCX файл, 61,0 KB, качен на 12.06.2024 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания,


включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (дата на откриване: 25.04.2024 г.; дата на приключване: 20.05.2024 г.)
DOCX файл, 84,1 KB, качен на 31.05.2024 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“


и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (дата на откриване: 19.04.2024 г.; дата на приключване: 20.05.2024 г.)
DOCX файл, 57,9 KB, качен на 27.05.2024 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и


зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г. (дата на откриване: 08.04.2024 г.; дата на приключване: 08.05.2024 г.)
DOCX файл, 95,2 KB, качен на 21.05.2024 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ


по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
DOCX файл, 29,3 KB, качен на 16.05.2024 docx document