Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за постъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Постановление за допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г.
за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.
DOCX файл, 32,2 KB, качен на 23.10.2020

docx document