Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за определяне на цените,


които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.) (Дата на откриване: 22.10.2021 г.; Дата на приключване: 22.11.2021 г.)
DOCX файл, 155,1 KB, качен на 29.11.2021 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители


на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (дата на откриване: 21.09.2021 г.; дата на приключване: 21.10.2021 г.)
DOCX файл, 29,0 KB, качен на 05.11.2021 docx document