Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г.


за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (дата на откриване: 09.02.2024 г.; дата на приключване: 11.03.2024 г.)
DOCX файл, 77,5 KB, качен на 28.03.2024 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към използването на екстракционни разтворители


при производството на храни и хранителни съставки, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2022 г.
(дата на откриване: 30.01.2024 г.; дата на приключване: 29.02.2024 г.)
DOCX файл, 23,9 KB, качен на 08.03.2024 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика


при производството на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (дата на откриване: 03.01.2024 г.; дата на приключване: 02.02.2024 г.)
DOCX файл, 24,3 KB, качен на 20.02.2024 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2012 г.


за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
DOCX файл, 46,3 KB, качен на 22.01.2024 docx document