Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на предложенията и становищата от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г.
за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
DOCX файл, 30,3 KB, качен на 17.09.2019

docx document