Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2022 г.


за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори.
DOCX файл, 50,3 KB, качен на 10.08.2022 docx document