Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Инструкция на министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието за отмяна на Инструкция № Iз-1707 от 7 ноември 2007 г.


за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България
DOCX файл, 23,7 KB, качен на 21.03.2023 docx document

Справка за постъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия


засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 51,7 KB, качен на 28.02.2023 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия


относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица (дата на откриване: 16.11.2022 г.; дата на приключване: 16.12.2022 г.)
DOCX файл, 23,6 KB, качен на 26.01.2023 docx document