Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществената консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на


земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (дата на откриване: 26.09.2023 г.; дата на приключване: 26.10.2023 г.)
DOCX файл, 55,7 KB, качен на 28.12.2023 docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за определяне на цените,


които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2021 г.) (дата на откриване: 30.10.2023 г.; дата на приключване: 29.11.2023 г.)
DOCX файл, 37,9 KB, качен на 01.12.2023 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет


от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и хранитe (обн., ДВ, бр. 52 от 2011 г.; доп., бр. 29 от 2015 г.; изм., бр. 25 от 2022 г.)
PDF файл, 376,8 KB, качен на 23.11.2023 pdf document