Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2019 г.


за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. (дата на откриване: 12.08.2021 г.; дата на приключване: 13.09.2021 г.)
DOCX файл, 26,5 KB, качен на 29.09.2021 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г.


за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
DOCX файл, 26,6 KB, качен на 28.09.2021 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществената консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството


към министъра на земеделието и храните, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2011 г. (дата на откриване: 10.03. 2021 г.; дата на приключване: 09.04.2021 г.)

DOCX файл, 26,2 KB, качен на 12.08.2021 docx document