Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Съобщение за непостъпили предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14


„Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 25,3 KB, качен на 23.03.2022 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г.


за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (дата на откриване: 02.02.2022 г.; дата на приключване: 04.03.2022 г.)
DOCX файл, 22,7 KB, качен на 21.03.2022 docx document

Съобщение за непостъпили предложения и становища от проведената обществена консултация по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г.


за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 52 от 2011 г.; доп., бр. 29 от 2015 г.)
DOCX файл, 23,6 KB, качен на 09.03.2022 docx document