новини
Всички новини

26.06.2019 г.

ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА И НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ ИМОТИ, КЛАСИРАНЕ!!!

ЗА СТОПАНСКА 2019/2020 ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ -ЗАПОВЕД, ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заповед Търг 2019_2020

 Декларация чл.47з,1,т.6,9 ППЗСПЗЗ ФЛ 2019- 2020 (1)

Декларация чл.47з,1,т.6,9 ППЗСПЗЗ ЮЛ 2019-2020

Договор аренда 2019-2020

Договор наем-1 стопанска година 2019-2020

Заявление физически лица 2019-2020

Заявление юридически лица 2019-2020

Запис на Заповед ФЛ 2019-2020

Запис на Заповед ЮЛ 2019-2020

Списъци на имоти по общини

Балчик 2019-2020

Ген.Тошево 2019-2020

Добричка 2019-2020

Каварна 2019-2020

Крушари 2019-2020

Тервел 2019-2020

Шабла 2019-2020

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 2019_2020

Протоколи и класиране:

Балчик аренда

Каварна аренда

Шабла аренда

Ген. Тошево аренда

Тервел наем

Тервел аренда

Крушари аренда

Добрич аренда 

 Добричка аренда

Балчик 2019-2020 класиране

Каварна 2019-2020 класиране

Шабла 2019-2020 Класиране

Ген.Тошево 2019-2020 Класиране

Тервел 2019-2020 прил.

Крушари 2019-2020 Класиране

Добрич 2019-2020 класиране

Добричка 2019-2020 класиране


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Тервел. 2.46 MB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Шабла. 2.66 MB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Каварна. 2.82 MB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Балчик. 3.82 MB
График за проверка на изправността на машини и инвентар на територията на община Добричка. 915.76 KB
Заповед N РД-04-96/9.08.2019 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ - Стопански двор с. Каблешково, общ. Тервел. 67.62 KB
Днес 07.08.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-95/07.08.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Градини, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 17511.14.4 по КККР на с. Градини”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 74.00 KB
Днес 06.08.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-94/06.08.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Частично изменение на план за парцелиране за обект „Овцеферма”, с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 66946.32.26 по КККР на с. Славеево”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 74.00 KB
Длъжници към ДПФ 12.40 KB
протокол от провеждането на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлен имот находящ се в землището на с. Стожер частна държавна собственост. 103.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       Деклариране        на  налично и произведено ЗЪРНО

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 454"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа