новини обратно
 • 18.07.2024 г.
  Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на МЗХ за забрана за косене на трева в периода - 18 юли 2024г. - 18 август 2024г. вкл.
  прочети >>
 • 20.06.2024 г.
  Откриване на Първа тръжна сесия за отдаване под аренда на свободни земи от ДПФ в област Добрич за стопанска 2024/2025
  прочети >>
 • 01.04.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Съобщение ЗП Невзат Емир за неполучено едностранно предизвестие за забавено плащане по договори за ползване на земи от ДПФ 59.73 KB
Заповед РД-04-59/ 18.06.2024г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово общ. Ген. Тошево 89.52 KB
Заповед №РД-04-57/11.06.2024 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански Двор с. Ловчанци(Добричка), и с. Зърнево, общ Тервел. 785.82 KB
Заповед РД-04-58/11.06.2024 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Ловчанци и с. Бранище, общ. Добричка. 668.93 KB
Заповед РД-04-55/29.05.2024г. за обявяване начало на пожароопасен сезон в земеделските земи по чл.2 от ЗСПЗЗ в Област Добрич. 813.10 KB
Съобщение ЗП Невзат Емир за неполучено уведомление за забавено плащане по договори за ползване на земи от ДПФ 76.00 KB
Протокол от 10.05.2024 г. от проведен търг по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот от стопански двор с. Спасово общ. Ген. Тошево. 75.65 KB
Заповед №РД-12-04-1/01.04.2024 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Стожер, общ. Добричка 89.53 KB
Заповед №РД-04-37/ 01.04.2024г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово,общ Ген. Тошево 102.04 KB
Заповед № РД-04-34/12.03.2024г. за класиране на участниците в тръжна процедура, за съседи за продажба на имот по реда на чл.27 , ал.8 от ЗСПЗЗ от стопански двор гр. Каварна 88.49 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »