новини
Всички новини

29.11.2019 г.

На вниманието на всички земеделски стопани

Съгласно приетите промени в Наредба №23 от 2015г., всеки стопанин отглеждащ зърнени култури подава  Съответните декларации (приложение 1, приложение 2, приложение 3 и/или приложение 7 по електронен път на е-мейл: odzg_dzarno@abv.bg или на хартиен носител в стая 103 в ОД "Земеделие" гр. Добрич.  

за допълнителна информация тел. 0879161225 - Драгомир Драгнев

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №7

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищaта на с. Зърнево и с. Кочмар, общ. Тервел 105.50 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Зърнево, общ. Тервел 72.18 KB
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ! В предвид на усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространение на вируса COVID – 19, ПРИКАНВАМЕ всички наши потребители на административни услуги да се възползват от възможността да заявят необходимата услуга дистанционно на посочените адреси, електронни пощи и телефони за връзка в секция „Структура“ на страницата на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Добрич. Ако характера на необходимата ви услуга не предполага спешност, моля да отложите посещението на офисите ни. В предвид на цялостната обстановка и необходимата лична отговорност за всеки от нас, моля да спазвате въведените ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ мерки за хигиенизиране и ползване на лични предпазни средства при посещение, както и предварително да проверите готовността за приемането ви на посочените телефони за връзка в секция „Структура“ . БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ И РАЗБИРАНЕ! 13.16 KB
Заповед №РД-04-246/15.10.2020г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Каблешково 120.00 KB
Решение №06 /02.10.2020г. 62.00 KB
Заповед №РД-04-234/24.09.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Зърнево и с. Кочмар, обш. Тервел 372.99 KB
Заповед №РД-04-233/24.09.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Зърнево, общ. Тервел 371.47 KB
УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 81 ОТ 15.09.2020г. Е ОБАНАРОДВАНО СЪОБЩЕНИЕ НА АНГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 45.50 KB
ОД "Земеделие" гр. Добрич уведомява всички контрагенти относно плащане на дължими вноски по договори за аренда към 01.10.2020г., че фактурите са налични и могат да бъдат получени от стая 102 0 Байт
Заповед РД-04-222/31.08.2020г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Раковски, общ. Каварна 77.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

------------------------------

Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

------------------------------

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО !!!

-------------------------

Наредба 3 и електронен файл за регистрация на земеделските стопани

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 475"

 

 БАНКОВА СМЕТКА


 

 

 

Национална Селска Мрежа