новини
Всички новини

29.11.2019 г.

На вниманието на всички земеделски стопани

Съгласно приетите промени в Наредба №23 от 2015г., всеки стопанин отглеждащ зърнени култури подава  Съответните декларации (приложение 1, приложение 2, приложение 3 и/или приложение 7 по електронен път на е-мейл: odzg_dzarno@abv.bg или на хартиен носител в стая 103 в ОД "Земеделие" гр. Добрич.  

за допълнителна информация тел. 0879161225 - Драгомир Драгнев

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №7

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Славеево 76.48 KB
ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Методиево 78.85 KB
Решение № 4/18.05.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 74.50 KB
Заповед РД-04-51/19.05.2023 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР от ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Красен 81.01 KB
График за извършване на ГТП за ЗГТ през м.Май и Юни за 2023 г. се намират в лявата секция " Контрол и регистрация на земеделска и горска техника" 634.42 KB
Заповед търг №РД 04-39/18.04.2023г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, по реда на чл.27, ал.8 с. Методиево 79.82 KB
Заповед търг №РД 04-38/18.04.2023г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, по реда на чл.27, ал.8 с. Славеево 80.95 KB
Решение № 3/10.04.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 71.00 KB
Протокол от 27.03.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 105, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 76.04 KB
Протокол от 27.03.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 74.87 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »