новини
Всички новини

29.11.2019 г.

На вниманието на всички земеделски стопани

Съгласно приетите промени в Наредба №23 от 2015г., всеки стопанин отглеждащ зърнени култури подава  Съответните декларации (приложение 1, приложение 2, приложение 3 и/или приложение 7 по електронен път на е-мейл: odzg_dzarno@abv.bg или на хартиен носител в стая 103 в ОД "Земеделие" гр. Добрич.  

за допълнителна информация тел. 0879161225 - Драгомир Драгнев

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №7

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Съобщение ЗП Невзат Емир за неполучено уведомление за забавено плащане по договори за ползване на земи от ДПФ 76.00 KB
Протокол от 10.05.2024 г. от проведен търг по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот от стопански двор с. Спасово общ. Ген. Тошево. 75.65 KB
Заповед №РД-12-04-1/01.04.2024 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Стожер, общ. Добричка 89.53 KB
Заповед №РД-04-37/ 01.04.2024г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово,общ Ген. Тошево 102.04 KB
Заповед № РД-04-34/12.03.2024г. за класиране на участниците в тръжна процедура, за съседи за продажба на имот по реда на чл.27 , ал.8 от ЗСПЗЗ от стопански двор гр. Каварна 88.49 KB
Заповед №РД-04-33/11.03.2024г. за класиране на участниците в тръжна процедура -ОБЩ. търг, за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от Стопански двор -с. Царевец и гр. Каварна 89.34 KB
Свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стоп. 2024/2025 година находящи се на територията на област Добрич. 19.11 KB
Протокол от 19.02.2024 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, съседни на имотите, обект на търга от стопански дворове, с. Бранище и с. Ловчанци, общ. Добричка 77.19 KB
Протокол от 19.02.2024 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти от стопански дворове, с. Зърнево, общ. Тервел и с. Ловчанци, общ. Добричка 80.74 KB
Заповед № РД-04-23/02.02.2024 г. за резултатите от проведена Тръжна сесия за продажба на поземлени имоти частна държавна собственост съседни на имота обект на търга, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в област Добрич. 455.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »