25.08.2019

Протокол за допуснати кандидати за длъжността "мл. експерт" в Общинска служба по земеделие, гр. Тервел 67.89 KB
Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността: "Младши експерт" в ОСЗ Тервел. 1.84 MB
Окончателен резултат мл. експерт ОСЗ Балчик 81.00 KB
Протокол за допускане до интервю за ОСЗ Балчик. 88.00 KB
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю на длъжността „мл. експерт” 83.50 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността „младши експерт” Общинска служба по земеделие гр.Балчик 91.00 KB
Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Балчик 141.28 KB
Формуляр за окончателен резултат на кандидатите на длъжността „мл. експерт” ОСЗ Тервел 79.50 KB
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю на длъжността „мл. експерт” ОСЗ Тервел 81.00 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността мл.експерт ОСЗ Тервел 84.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       Деклариране        на  налично и произведено ЗЪРНО

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

 

 

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа