10.07.2020

Заповед и обявяване на конкурс за заемане на длъжността: "Младши експерт" в ОСЗ Генерал Тошево. 3.79 MB
Заповед и обявление на конкурс за заемане на длъжността: "Младши експерт" в ОСЗ Тервел. 3.67 MB
Формуляр за окончателен резултат на кандидатите за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Тервел. 279.96 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю на длъжността "мл.експерт" ОСЗ Тервел. 305.08 KB
Протокол за допуснати кандидати за длъжността "мл. експерт" в Общинска служба по земеделие, гр. Тервел 67.89 KB
Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността: "Младши експерт" в ОСЗ Тервел. 1.84 MB
Окончателен резултат мл. експерт ОСЗ Балчик 81.00 KB
Протокол за допускане до интервю за ОСЗ Балчик. 88.00 KB
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю на длъжността „мл. експерт” 83.50 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността „младши експерт” Общинска служба по земеделие гр.Балчик 91.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »