22.06.2024

О Б Я В Я В А за КОНКУРС за заемане на длъжността: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Тервел 62.28 KB
Формуляр за окончателен резултат за длъжността мл.експерт в ОСЗ Каварна 256.45 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността мл.експерт ОСЗ Каварна 258.46 KB
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на длъжността "младши експерт" ОСЗ Каварна 282.91 KB
Формуляр за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "гл. експерт" в Общинска служба по земеделие, гр. Шабла 103.00 KB
Протокол за допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжността "гл. експерт" в Общинска служба по земеделие, гр. Шабла 103.50 KB
Протокол за допуснати кандидати за длъжността "гл. експерт" в Общинска служба по земеделие, гр. Шабла 105.50 KB
О Б Я В А ЗА : КОНКУРС за заемане на длъжността: „Главен експерт” в Общинска служба по земеделие – Шабла, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич 68.46 KB
Заповед за обявяване на конкурс. 68.84 KB
Заповед и обявяване на конкурс за заемане на длъжността: "Младши експерт" в ОСЗ Генерал Тошево. 3.79 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »