23.02.2020

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю на длъжността „мл. експерт” ОСЗ Тервел 81.00 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността мл.експерт ОСЗ Тервел 84.00 KB
388.71 KB
Заповед N РД-07-01-413/16.11.2016 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "мл. експерт" в Общинска служба по земеделие, гр. Тервел 378.60 KB
Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Tервел 553.27 KB
Обявление за конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Ген. Тошево 18.30 KB
Обявление на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Добричка 18.17 KB
Обява за конкурс за заемане на длъжността "инспектор" ГД "АР" ОДЗ Добрич 83.00 KB
имоти за първа тръжна сесия 2.84 MB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати 226.42 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »