16.06.2024

Балчик

повече>>

Ген. Тошево

повече>>

Добрич

повече>>

Каварна

повече>>

Крушари

повече>>

Тервел

повече>>

Шабла

повече>>
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в ЗСПЗЗ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от ППЗСПЗЗ за стоп. 2017/2018, одобрени със Заповед РД-04-2/10.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите 2.43 MB
График за провеждане на срещи с ползватели на земеделски земи на територията на Област Добрич във връзка с предстоящо изготвяне на споразумения по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ 4.00 MB
Заповед № РД-07-01-132/03.08.2017 г. за откриване на процедура по сключване на споразумение между собственици и/или ползватели на земеделски земи за всяко землище на територията на обл. Добрич за стопанската 2017/2018 г. и на назначаване на комисия. 103.50 KB
Информация за размера на средно рентно плащане по землища на територията на обл. Добрич за стоп. 2017/2018 г., определено на база действащи договори за стоп. 2016/2017 г. съгласно пар.2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 40.36 KB