04.06.2020

Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за община Kаварна. 743.82 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Белгун община Каварна 80.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Било община Каварна 80.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Божурец община Каварна 76.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Българево община Каварна 80.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Видно община Каварна 79.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Вранино община Каварна 77.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Иречек община Каварна 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на гр. Kаварна община Каварна 79.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Камен Бряг община Каварна 77.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »