Върни се горе

Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година, представляващи неразделна част от заповедта, съгласно приложението.
PDF файл, 653,6 KB, качен на 09.08.2018

pdf document

Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
И Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година
ZIP файл, 101,6 KB, качен на 09.02.2018

zip document

Заповед № РД 09-567/14.08.2015 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
И Глава седма "Ползване на земеделските земи" от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)
ZIP файл, 113,7 KB, качен на 09.02.2018

zip document

Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2 от 10.08.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите
DOC файл, 105,5 KB, качен на 08.02.2018

doc document

Стратегия за комасация
PDF файл, 559,3 KB, качен на 08.02.2018

pdf document