25.10.2020

Заповед №РД-04-246/15.10.2020г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Каблешково 120.00 KB
Решение №06 /02.10.2020г. 62.00 KB
Заповед №РД-04-234/24.09.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Зърнево и с. Кочмар, обш. Тервел 372.99 KB
Заповед №РД-04-233/24.09.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Зърнево, общ. Тервел 371.47 KB
УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 81 ОТ 15.09.2020г. Е ОБАНАРОДВАНО СЪОБЩЕНИЕ НА АНГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 45.50 KB
ОД "Земеделие" гр. Добрич уведомява всички контрагенти относно плащане на дължими вноски по договори за аренда към 01.10.2020г., че фактурите са налични и могат да бъдат получени от стая 102 0 Байт
Заповед РД-04-222/31.08.2020г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Раковски, общ. Каварна 77.53 KB
ОД „Земеделие“, гр. Добрич уведомява всички длъжници по договори за ползване на земеделски земи от ДПФ по приложения списък, че понастоящем са предприети необходимите мерки по стартиране на процедури по реда на чл. 417 ГПК с цел принудително събиране на вземанията. 9.80 KB
Уведомление до „Пол Аграр Къмпани“ АД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договори за аренда във връзка с непогасени задължения. 71.50 KB
Уведомление до „А-Грийн Тех“ ЕООД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договори за аренда във връзка с непогасени задължения. 73.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »