16.02.2020

График за провеждане на информационна кампания от ТОО към НССЗ. 78.51 KB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Ген. Тошево 1.13 MB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Шабла 1.08 MB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Крушари 881.83 KB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Добрич(град) 550.84 KB
Заявление и декларация за изплащане на бели петна. 8.28 KB
Образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди(Приложение №1); за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди (Приложение№2); за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии(Прил.№3) и за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди(Пил.№4). 376.40 KB
Заповед № РД-04-11/20.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Славеево 345.77 KB
Заповед №РД-04-4/14.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, неподлежащ на възстановеване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Градини, общ. Генерал Тошево. 79.13 KB
Заповед №РД-04-1/13.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Полк. Минково, общ. Добричка, с. Коларци, общ. Тервел и с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич. 79.65 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »