24.02.2024

Заповед РД-04-137/12.12.2023 г. за откриване на тръжна процедура - за съседи, за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от стопански двор гр. Каварна 102.03 KB
Съобщение "Маджестик Ленд" ЕООД за неполучено уведомление за забавено плащане по договор за ползване на земи от ДПФ 59.47 KB
Съобщение ЗП Христо Паскалев за неполучено уведомление за забавено плащане по договори за ползване на земи от ДПФ 59.52 KB
Заповед № РД-04-119/10.11.2023 г. за откриване на тръжна процедура -търг, за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от стопански двор с. Стожер и стоп. двор гр. Балчик 81.29 KB
Заповед № РД-04-118/10.11.2023 г. за откриване на тръжна процедура -търг за съседи, за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от Стопански двор гр. Балчик 81.31 KB
Заповед № РД-04-117/10.10.2023 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Славеево 67.79 KB
Индикативен график с номера на физически блокове за извършване на специализирани теренни проверки за територията на Област Добрич, с цел актуализиране границите и начина на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”, на основание Заповед № РД- 09 -1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 09.11.2023г. – 24.11.2023г. Шабла от 09.11.2023г.-10.11.2023г. 149.36 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТГЛЕЖДАШИ НАД 5 ДКА. ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ 69.38 KB
Решение № 9/26.10.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 68.00 KB
Решение № 8/29.09.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 71.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »