24.03.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ!

Обръщам се към Вас с молба за съдействие и финансова помощ за предстояща операция на дъщеря ми Ромина Йорданова Хараланова, която страда от Детска церебрална парализа.

Нуждае се от спешна операция на двете ходила и пръсти на краката, които са силно деформирани и вече е започнал процес на деформация и на основните кости, което ще доведе до приковаването й завинаги в инвалидна количка.

Операцията на единия крак беше планирана за 13.11.2010 г., но независимо от положените усилия на близки, колеги, приятели и съпричастни хора, не успяхме да съберем цялата необходима сума за лечението в планирания срок. След продължителна кореспонденция с клиниката в Ашау-Германия, ни определиха нова дата за операция на  18.11.2011 г. Всяко пропускане (дори и минимално) води до продължителен период на изчакване на нова свободна дата.

До настоящия момент в откритите дарителските сметки е събрана сума, която ще покрие само операцията на единия крак.

 

Остава да се съберат средства необходими за самолетни билети, квартира, поставяне на универсален гипс, отсраняване на теловете и поставяне на специална шина.


В предвид това кампанията продължава до набиране на цялата необходима сума.
Средства за кампанията се набират чрез дарителски sms с текст DMS ROMINA на Единен дарителски номер 17 777 (за всички мобилни оператори - цена 1,20 лева с ДДС) и чрез дарителските сметки открити в Прокредит банк на името на Ромина:

BGN - BG45PRCB92301033390539

EUR – BG77PRCB92301433390512

     
Искренно БЛАГОДАРЯ на всички Вас за  подкрепата, която ми оказвате в този труден за мен момент. Вие ми дадохте кураж и надежда, че можем да върнем усмивката на Ромина и да сбъднем желанието й да танцува на абитуриенския си бал през май 2012г.

       

        Марина Йорданова

        GSM  0885981376

        Email: MYordanova@mzh.government.bg, miwi@abv.bg

 
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа