16.12.2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ!

Обръщам се към Вас с молба за съдействие и финансова помощ за предстояща операция на дъщеря ми Ромина Йорданова Хараланова, която страда от Детска церебрална парализа.

Нуждае се от спешна операция на двете ходила и пръсти на краката, които са силно деформирани и вече е започнал процес на деформация и на основните кости, което ще доведе до приковаването й завинаги в инвалидна количка.

Операцията на единия крак беше планирана за 13.11.2010 г., но независимо от положените усилия на близки, колеги, приятели и съпричастни хора, не успяхме да съберем цялата необходима сума за лечението в планирания срок. След продължителна кореспонденция с клиниката в Ашау-Германия, ни определиха нова дата за операция на  18.11.2011 г. Всяко пропускане (дори и минимално) води до продължителен период на изчакване на нова свободна дата.

До настоящия момент в откритите дарителските сметки е събрана сума, която ще покрие само операцията на единия крак.

 

Остава да се съберат средства необходими за самолетни билети, квартира, поставяне на универсален гипс, отсраняване на теловете и поставяне на специална шина.


В предвид това кампанията продължава до набиране на цялата необходима сума.
Средства за кампанията се набират чрез дарителски sms с текст DMS ROMINA на Единен дарителски номер 17 777 (за всички мобилни оператори - цена 1,20 лева с ДДС) и чрез дарителските сметки открити в Прокредит банк на името на Ромина:

BGN - BG45PRCB92301033390539

EUR – BG77PRCB92301433390512

     
Искренно БЛАГОДАРЯ на всички Вас за  подкрепата, която ми оказвате в този труден за мен момент. Вие ми дадохте кураж и надежда, че можем да върнем усмивката на Ромина и да сбъднем желанието й да танцува на абитуриенския си бал през май 2012г.

       

        Марина Йорданова

        GSM  0885981376

        Email: MYordanova@mzh.government.bg, miwi@abv.bg

 
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа