новини
 • 16.08.2019 г.
  Информация за биологичните оператори и подизпълнители.
  прочети >>
 • 10.07.2019 г.
  Тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2019/2020г.
  прочети >>
 • 27.02.2019 г.
  Oбявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от 02.10.2019г. за резултата от проведена тръжна процедура за поземлен имот частна държавна собственост, негоден за земеделско ползване за лица собственици на имоти съседни на имота предмет на търга, в границите на стопанския двор. 107.50 KB
Протокол от 26.09.2019г. за резултатите от проведена тръжна процедура за продажба на имот частна държавна (земеделска земя по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ) 101.00 KB
Заповед РД-04-108/16.09.2019г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящи се в с. Стожер. 75.36 KB
Решение №4 от 03.09.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 64.50 KB
График за проверка на изправността на машини и инвентар на територията на общините Добричка, Ген. Тошево и Крушари. 2.02 MB
Заповед №РД-04-103/29.03.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал8 от ЗСПЗЗ находящи се в с.Жегларци, общ. Тервел 350.80 KB
Информация за предстоящо пробно преброяване на земеделските стопанства. 82.50 KB
Заповед РД 04-100/23.08.2019г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти по чл.12а от ПЗР ЗСПЗЗ 325.94 KB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Тервел. 2.46 MB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Шабла. 2.66 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »