новини
 • 17.09.2020 г.
  До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни
  прочети >>
 • 18.08.2020 г.
  Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
  прочети >>
 • 18.08.2020 г.
  От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 81 ОТ 15.09.2020г. Е ОБАНАРОДВАНО СЪОБЩЕНИЕ НА АНГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 45.50 KB
ОД "Земеделие" гр. Добрич уведомява всички контрагенти относно плащане на дължими вноски по договори за аренда към 01.10.2020г., че фактурите са налични и могат да бъдат получени от стая 102 0 Байт
Заповед РД-04-222/31.08.2020г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Раковски, общ. Каварна 77.53 KB
ОД „Земеделие“, гр. Добрич уведомява всички длъжници по договори за ползване на земеделски земи от ДПФ по приложения списък, че понастоящем са предприети необходимите мерки по стартиране на процедури по реда на чл. 417 ГПК с цел принудително събиране на вземанията. 9.80 KB
Уведомление до „Пол Аграр Къмпани“ АД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договори за аренда във връзка с непогасени задължения. 71.50 KB
Уведомление до „А-Грийн Тех“ ЕООД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договори за аренда във връзка с непогасени задължения. 73.00 KB
Уведомление до „Атанасов Биоенерджи“ ЕООД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договор за аренда във връзка с непогасени задължения. 72.00 KB
Днес 03.08.2020г., ОС"Земеделие" Шаблауведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл.72 ал.3 от Правилника за прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделски земи са изготвени предварителни регистри на декларираните и заявените имоти от собственици и ползватели. 298.13 KB
Днес 04.08.2020г., ОС"Земеделие" Каварна, Добрич, Крушари, Тервел, Балчик и Ген. Тошевоуведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл.72 ал.3 от Правилника за прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделски земи са изготвени предварителни регистри на декларираните и заявените имоти от собственици и ползватели. 1.72 MB
Важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи. 65.64 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »