новини
 • 28.09.2021 г.
  Областна дирекция "Земеделие"- Добрич организира конкурс за детска рисунка "ДЕЦАТА-БЪДЕЩИ СТОПАНИ НА ДОБРУДЖА" за ученици от първи до четвърти клас от всички училища на област Добрич.
  прочети >>
 • 06.08.2021 г.
  Oт днес 06.08.2021г. служители от ОС "Земеделие" стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г. в Област Добрич.
  прочети >>
 • 05.08.2021 г.
  Тръжна сесия за стоп. 2021/2022 отдаване под наем по реда на чл.37И, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Днес 14.10.2021 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица. 1. „Частично изменение на плана за парцелиране на обект „Стопански двор”, с. Лозенец, общ. Крушари 2. „. Отстраняването на несъответствие в размера на изписаната площ за имот VIII, от плана за парцелиране на обект „Овцекомплекс“, с. Лозенец 66.19 KB
Заповед № РД-04-147/12.10,2021г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на чл. 27, ал.8 ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово, общ. Ген. Тошево 67.93 KB
Образец на Оферта във връзка със заповед № РД-04-149/13.10.2021г. 28.49 KB
Покана на основание Заповед на директора на ОД "Земеделие" Добрич № РД-04-149/13.10.2021г. във връзка с организиране на избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич 68.36 KB
Заповед № РД-04-146/12.10,2021г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Зърнево и с. Кочмар, общ. Тервел 114.96 KB
Решение № 09/30.09.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 73.50 KB
Важно Обява на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за с. Дъбрава, община Балчик до участници в споразумението за землището на с. Дъбрава. 14.55 KB
График за извършване на проверка на машините за прибиране на пролетници, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Каварна. 271.10 KB
График за извършване на проверка на машините за прибиране на пролетници, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Балчик 311.67 KB
На вниманието на всички ЗС сключили договор/и за аренда на имоти от ДПФ за предходни години. От 17.09.2021г може да получите фактури за дължимата арендна вноска от стая 102. 0 Байт
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

------------------------------

Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

------------------------------

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО !!!

-------------------------

Наредба 3 и електронен файл за регистрация на земеделските стопани

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 498"

 

 БАНКОВА СМЕТКА


 

 

 

Национална Селска Мрежа