04.10.2022

 • 14.09.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ С ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМИ ОТ ДПФ
  прочети >>
 • 13.09.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОБРАБОТВАЩИ НАД 5 ДКА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
  прочети >>
 • 29.07.2022 г.
  Първа тръжна сесия за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ на територията на Област Добрич за стоп. 2022/2023 - протоколи и класиране
  прочети >>
 • 25.07.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ! ЗАБРАНА ЗА МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЕВИ И ХРАСТИ.
  прочети >>
 • 22.07.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ! УСТАНОВЕНО МАСОВО НАМНОЖАВАНЕ И НАПАДЕНИЕ ОТ ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА.
  прочети >>
 • 14.07.2022 г.
  Откриване на Тръжна сесия за стопанска 2022/2023 за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери
  прочети >>
 • 10.02.2022 г.
  ОД „Земеделие” Добрич, организира избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност, издаден от КНОБ, за изготвяне на:
  прочети >>
 • 25.02.2021 г.
  ВАЖНО! Във връзка с директни плащания - кампания 2021 и с усложнената епидемична обстановка с разпространението на вируса COVID 19
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Важна информация свързана с осъществяваните от земеделските стопани дейности в условията на извънредни мерки
  прочети >>
 • 27.02.2020 г.
  Важно! Декларация по чл. 69 и заявление по чл.70 ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1, ал.3 от ЗСПЗЗ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>