24.09.2023

 • 20.09.2023 г.
  Откриване на Тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 1г. по реда на чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ
  прочети >>
 • 19.09.2023 г.
  ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ ПОД АРЕНДА!
  прочети >>
 • 12.09.2023 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  прочети >>
 • 01.09.2023 г.
  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
  прочети >>
 • 21.08.2023 г.
  ВАЖНО! Срокове за влизане в сила на протоколи и за сключване на договори във връзка с проведената Първа тръжна сесия за отдаване под аренда/наем на земите от ДПФ за стоп. 2023/2024 г.
  прочети >>
 • 02.08.2023 г.
  Обнародвана е на 01.08.2023г. в бр. 66 на Държавен вестник НАРЕДБА №11 ОТ 28.07.2023Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕШНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СЛЪНЧОГЛЕД
  прочети >>
 • 28.07.2023 г.
  Одобрени са условията за прилагане на ДЗЕС
  прочети >>
 • 19.07.2023 г.
  Важно за всички ползватели на земеделска и горска техника
  прочети >>
 • 17.07.2023 г.
  Откриване на Тръжна сесия за стопанска 2023/2024 за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери
  прочети >>
 • 22.06.2023 г.
  Откриване на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. Следваща страница >>