10.07.2020

 • 05.06.2020 г.
  Откриване на процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ).
  прочети >>
 • 20.05.2020 г.
  Обявяване на конкурс за заемане на длъжността мл.експерт в ОС "Земеделие" гр.Тервел
  прочети >>
 • 24.04.2020 г.
  На Вниманието на розопроизводителите!
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Важна информация свързана с осъществяваните от земеделските стопани дейности в условията на извънредни мерки
  прочети >>
 • 30.12.2019 г.
  Тръжна сесия за отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 14 ЗСПЗЗ на свободните пасища и мери от ДПФ на територията на Област Добрич - протокол и класиране
  прочети >>
 • 30.12.2019 г.
  Втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ на територията на Област Добрич за стоп. 2019/2020 - протоколи и класиране
  прочети >>
 • 29.11.2019 г.
  На вниманието на всички земеделски стопани отглеждащи над 5 декара зърнени-култури !!!
  прочети >>
 • 10.07.2019 г.
  Тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2019/2020г.
  прочети >>
 • 27.02.2019 г.
  Oбявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища
  прочети >>
 • 04.01.2019 г.
  Уведомление за промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>