15.09.2019

 • 16.08.2019 г.
  Информация за биологичните оператори и подизпълнители.
  прочети >>
 • 10.07.2019 г.
  Тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2019/2020г.
  прочети >>
 • 26.06.2019 г.
  ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА И НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ ИМОТИ, КЛАСИРАНЕ!!!
  прочети >>
 • 27.02.2019 г.
  Oбявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища
  прочети >>
 • 04.01.2019 г.
  Уведомление за промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
  прочети >>
 • 02.01.2019 г.
  На вниманието на пчеларите на територията на областта
  прочети >>
 • 19.12.2018 г.
  Информация за земеделските стопани относно обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г.
  прочети >>
 • 11.04.2017 г.
  Важно! Срок за подаване на заявления за подпомагане за директни плащания през 2017г.
  прочети >>
 • 06.06.2016 г.
  Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" Общинска служба по земеделие Добрич
  прочети >>
 • 11.01.2016 г.
  На вниманието на собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. Следваща страница >>
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       Деклариране        на  налично и произведено ЗЪРНО

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

 

 

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа