20.04.2024

Всички новини

08.11.2023 г.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ "Призвание: БиоЛогичен!"

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 

"Призвание: БиоЛогичен!"

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Министерството на земеделието и храните, съвместно с структурите си – Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие“, организират информационна кампания посветена на биологичното производството. Тя има за цел да запознае заинтересованите лица с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Земеделските производители ще бъдат информирани в детайли за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни. На участниците ще бъде разяснена необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията. Присъстващите ще получат и информация за възможностите за подкрепа, с конкретните ставки за подпомагане в сектора, като ще се представят и добри практики от биопроизводството на други страни.

Дата: 16 ноември 2023 г. (четвъртък)

Начален час: 10:00 ч.

Място на провеждане: Зала „Европа“ - ет. 2, в сграда на  Областна администрация  - Добрич, ул. "Независимост" № 5

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Маринела Георгиева, тел 0885 84 81 82

Очакваме Ви!


09.30 – 10.00 ч.

Регистрация на участниците

10.00 – 11.00 ч.

Основни принципи и цели на биологичното  земеделие. Законодателство при прилагане на биологичното земеделие. Сертифициране на биологично производство. Начини за групово сертифициране съгласно Регламент (ЕС) 2018/848.

Лектори: експерти от НССЗ

11.00 – 12.00 ч.

Източници за финансиране на биологичното производство:

ü  I.В.1. Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни)

ü  II.A.1 Биологично растениевъдство

ü  II.А.9. Биологично пчеларство

ü  Интервенции с приоритет за биологично производство

Лектори: експерти от НССЗ

12.00 – 13.00 ч.

Дискусия и отговори на въпроси от присъстващите
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark