25.08.2019

Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 г. за землището на с. Врачанци община Добричка 49.40 KB
Образец на декларация по чл.30,ал.3 от Закона за собствеността/попълва се от съсобственици/сънаследници/ 298.64 KB
Образец на заявление по чл.37в,ал.7 от ЗСПЗЗ 44.18 KB
Указания за изплащане от ОДЗ на постъпили по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди. 1.18 MB
Заповед РД-09-874/13.11.2015г. на МЗХ за одобряване на образец на заявление и Указания за изплащане от ОДЗ на постъпилите суми за имоти по чл.37в,ла3, т.2 то ЗСПЗЗ. 560.90 KB
Регистър на белите петна по ползватели за 2015/2016 г. - обработваеми земи Община Добрич и Добричка 32.43 KB
Регистър на белите петна по ползватели за 2015/2016 г. - обработваеми земи Община Тервел 17.37 KB
Регистър на белите петна по ползватели за 2015/2016 г. - обработваеми земи Община Шабла 19.89 KB
Регистър на белите петна по ползватели за 2015/2016 г. - обработваеми земи Община Крушари 41.00 KB
Регистър на белите петна по ползватели за 2015/2016 г. - обработваеми земи Община Каварна 22.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       Деклариране        на  налично и произведено ЗЪРНО

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

 

 

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа