23.06.2024

Протокол от 27.06.2023 г. от проведен търг за продажба на имоти по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ находящи се в землището на с. Красен 76.60 KB
Заповед № РД-04-73/26.06.2023г. г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Козлодуйци 562.12 KB
Решение № 5/15.06.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 97.00 KB
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон в земеделски земи в Област Добрич за периода 14.06.2023г.-31.10.2023г. 792.28 KB
Заповед №РД-04-61/05.06.2023 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ гр. Тервел 553.13 KB
ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Славеево 76.48 KB
ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Методиево 78.85 KB
Решение № 4/18.05.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 74.50 KB
Заповед РД-04-51/19.05.2023 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР от ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Красен 81.01 KB
Заповед търг №РД 04-39/18.04.2023г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, по реда на чл.27, ал.8 с. Методиево 79.82 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »