26.05.2024

Решение № 3/29.03.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 72.00 KB
Заповед РД-09-150/25.02.2022 г. на министъра на земеделието за одобряване на окончателни специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2021 като част от СИЗП, актуализирана за 2021 г. 210.44 KB
Заповед РД-09-157/1.03.2022 г. на министъра на земеделието за одобряване на окончателен за 2022 г. слой "Постоянно затревени площи" 1.04 MB
Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г. 15.70 KB
Информация за земеделските стопани относно подаването на заявления за подпомагане с директни плащания и преходна национална помощ за Кампания 2022 14.55 KB
Списък със свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на Област Добрич за отдаване под наем или аренда за стоп. 2022/2023 г. одобрен със Заповед №РД-46-67/28.02.2022г. 19.52 KB
Решение № 2/15.02.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 76.50 KB
Данни за размера на средно рентно плащане за стоп. 2022/2023 г. по общини, определен на база действащи договори за предходната стоп. 2021/2022 г. 25.86 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТГЛЕЖДАЩИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ До 04.02.2022 г. се приемат коригиращи декларации приложение №3 за произведените пролетници прибрани след 30.11.2021 г. на и-мейл odzg_dzarno@abv.bg 72.31 KB
Решение № 1/18.01.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 74.50 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »