01.12.2023

Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Черна. 59.27 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Пчелник. 55.75 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Крагулево. 60.83 KB
Pешение №3 от 23.04.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 107.00 KB
Протокол от № А-1-5-(1) от 26.04.2021г. и класиране, на основание съдебно решение -за общ. Ген. Тошево 62.29 KB
На вниманието на всички ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 1.39 MB
Pешение №3 от 02.04.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 113.00 KB
Pешение №2 от 18.03.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 103.50 KB
Данни за размера на средно рентно плащане за стоп. 2021/2022 по общини, определено на база действащи договори за предходната стоп. година 2020/2021 г. 25.57 KB
Решение №01 /11.02.2021г. 101.00 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »