02.12.2023

Важно Съобщение относно Заповед № РД-09-1015/11.12.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите, такси, определени по Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи. 28.00 KB
Решение № 8 /25.11.2020г. 106.50 KB
Решение №7 от 28.10.2020г. 65.50 KB
ОД „Земеделие“, гр. Добрич уведомява всички длъжници по договори за ползване на земеделски земи от ДПФ по приложения списък, че понастоящем са предприети необходимите мерки по стартиране на процедури по реда на чл. 417 ГПК с цел принудително събиране на вземанията. 15.12 KB
Решение №06 /02.10.2020г. 62.00 KB
УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 81 ОТ 15.09.2020г. Е ОБАНАРОДВАНО СЪОБЩЕНИЕ НА АНГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 45.50 KB
Уведомление до „Пол Аграр Къмпани“ АД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договори за аренда във връзка с непогасени задължения. 71.50 KB
Уведомление до „А-Грийн Тех“ ЕООД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договори за аренда във връзка с непогасени задължения. 73.00 KB
Уведомление до „Атанасов Биоенерджи“ ЕООД относно предприети мерки по едностранно прекратяване на договор за аренда във връзка с непогасени задължения. 72.00 KB
Важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи. 65.64 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »