23.06.2024

Покана на основание Заповед на директора на ОД "Земеделие" Добрич № РД-04-149/13.10.2021г. във връзка с организиране на избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич 68.36 KB
Решение № 09/30.09.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 73.50 KB
Важно Обява на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за с. Дъбрава, община Балчик до участници в споразумението за землището на с. Дъбрава. 14.55 KB
Решение № 08/1.09.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 75.00 KB
Започва приема на декларация приложение №3 към чл.14,ал.1 от Наредба 23/29.12.2015 г. за мониторинг пазара на зърно. всеки ЗС отглеждащ над 5 дка. зърнени култури е длъжен да декларира произведените количества зърно. 16.45 KB
Във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ уведомява всички заинтересовани лица. 21.52 KB
ОБЯВА! ОД „Земеделие“ Добрич ви уведомява, че на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Област Добрич. 61.74 KB
Решение №07/04.08.2021г. 106.00 KB
Заповед № РД-04-120/02.08.2021г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за стопанската 2021/2022г. и назначаване на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. 73.68 KB
Решение №6 от 01.07.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 105.00 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »