25.04.2024

Pешение №3 от 23.04.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 107.00 KB
Протокол от № А-1-5-(1) от 26.04.2021г. и класиране, на основание съдебно решение -за общ. Ген. Тошево 62.29 KB
На вниманието на всички ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 1.39 MB
Pешение №3 от 02.04.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 113.00 KB
Pешение №2 от 18.03.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 103.50 KB
Данни за размера на средно рентно плащане за стоп. 2021/2022 по общини, определено на база действащи договори за предходната стоп. година 2020/2021 г. 25.57 KB
Решение №01 /11.02.2021г. 101.00 KB
Важно Съобщение относно Заповед № РД-09-1015/11.12.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите, такси, определени по Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи. 28.00 KB
Решение № 8 /25.11.2020г. 106.50 KB
Решение №7 от 28.10.2020г. 65.50 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »