14.10.2019

Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за община Балчик. 882.88 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Царичино община Балчик (Изменение) 80.50 KB
Споразумениe по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Дропла община Балчик (Изменение) 80.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Преспа община Балчик 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Гурково община Балчик 83.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Бобовец община Балчик 78.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Безводица община Балчик 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на гр. Балчик община Балчик 81.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Змеево община Балчик 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Карвуна община Балчик 79.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »