04.06.2020

Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за община Шабла 877.02 KB
Изменение на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Дуранкулак община Шабла 78.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Божаново община Шабла 80.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Ваклино община Шабла 81.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Горун община Шабла 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Горичане община Шабла 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Граничар община Шабла 81.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Дуранкулак община Шабла 81.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Езерец община Шабла 82.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Захари Стояново община Шабла 78.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »