30.05.2024

29.12.2023г. Заповед № РД-04-659/29.12.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Добри лаки, общ. Струмяни. 305.12 KB
29.12.2023г. Заповед № РД-04-652/22.12.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Седелец, общ. Струмяни. 1.42 MB
29.12.2023г. Заповед № РД-04-651/22.12.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Микрево, общ. Струмяни. 1.77 MB
29.12.2023г. Заповед № РД-04-655/22.12.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Велющец, общ. Струмяни. 1.53 MB
29.12.2023г. Заповед № РД-04-653/22.12.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Гореме, общ. Струмяни. 1.52 MB
19.12.2023г. Обява за трето заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 година в землищата на с. Велющец и с. Гореме, общ. Струмяни, обл. Благоевград. 324.33 KB
19.12.2023г. Обява за изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея, представляващи неразделна част от споразумение във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарна 2024 година за землищата на с. Велющец и с. Гореме, общ. Струмяни, обл. Благоевград. 5.21 MB
11.12.2023г. Обява за второ заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 година в землищата на с. Велющец, с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Клепало, с. Микрево и с. Седелец, общ. Струмяни, обл. Благоевград 324.40 KB
11.12.2023г. Обява за изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея, представляващи неразделна част от споразумение във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарна 2024 година за землищата на с. Велющец, с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Клепало, с. Микрево и с. Седелец, общ. Струмяни, обл. Благоевград 12.77 MB
01.12.2023г. Заповед №РД-07-252-3/30.11.2023г. за изменение на Заповед №РД-07-252/03.11.2023г., изменена със Заповед №РД-07-252-1/22.11.2023г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за определяне състава на комисиите по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 година в землищата на с. Велющец, с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Клепало, с. Микрево и с. Седелец, общ. Струмяни, обл. Благоевград 295.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС

2700, гр. Благоевград, 
ул. "Васил Коритаров" №2

Център за административно обслужване 

073/ 882 032

0879 409 860 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЦАО на Областна дирекция "Земеделие"

понеделник - петък
от 8,00 до 17,30 часа

ЦАО на Общински служби по земеделие

понеделник - петък
от 9,00 до 17,30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 10,00 ч. до 12,00 ч.

от 14,00 ч. до 16,00 ч.


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________