30.09.2023

21.12.2021г. Заповед №РД-04-327/ 21.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за землището на село Велющец, община Струмяни. 1.60 MB
21.12.2021г. Заповед №РД-04-326/ 21.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за землището на село Седелец, община Струмяни. 1.86 MB
21.12.2021г. Заповед №РД-04-328/ 21.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за землището на село Микрево, община Струмяни. 1.15 MB
21.12.2021г. Заповед №РД-04-330/ 21.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за землището на село Клепало, община Струмяни. 1.45 MB
21.12.2021г. Заповед №РД-04-329/ 21.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за землището на село Горна Рибница, община Струмяни. 1.32 MB
21.12.2021г. Заповед №РД-04-331/ 21.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за землището на село Гореме, община Струмяни. 2.00 MB
17.12.2021г. Обява за трето заседание на комисиите по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година в землищата на с. Велющец, с. Гореме и с. Горна Рибница, общ. Струмяни. 326.43 KB
13.12.2021г. Обява за изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея, представляващи неразделна част от споразумение във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарна 2022 година за землищата в община Струмяни. 5.21 MB
10.12.2021г. Обява за второ заседание на комисиите по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година в землищата на с. Велющец, с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Клепало, с. Махалата, с. Микрево и с. Седелец, общ. Струмяни. 327.82 KB
05.11.2021г. Обява за първо заседание на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с производство по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година в землищата на с. Велющец, с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Клепало, с. Махалата, с. Микрево и с. Седелец, общ. Струмяни. 329.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

2700, гр. Благоевград 
ул. "Васил Коритаров" №2

тел. 073/882032 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък
от 8.00 до 18.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________