30.09.2023

04.10.2022г. Заповед №РД-04-405/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Седелец, община Струмяни 1.61 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-404/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Палат, община Струмяни 1.85 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-400/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Микрево, община Струмяни 2.76 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-253/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Клепало, община Струмяни 5.28 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-399/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Каменица, община Струмяни 1.81 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-403/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Илинденци, община Струмяни 2.52 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-402/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Горна Рибница, община Струмяни 1.46 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-252/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Гореме, община Струмяни 3.81 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-398/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Драката, община Струмяни 2.17 MB
04.10.2022г. Заповед №РД-04-401/03.10.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на служебно разпределение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 г. в землището на с. Цапарево, община Струмяни 1.89 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
АДРЕС:

2700, гр. Благоевград 
ул. "Васил Коритаров" №2

тел. 073/882032 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък
от 8.00 до 18.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________