30.09.2023

30.09.2021г. Заповед №РД-07-194/29.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Илинденци, община Струмяни. 2.61 MB
23.09.2021г. Обява за провеждане на четвърто заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 година в землището на с. Илинденци, община Струмяни 279.49 KB
23.09.2021г. Заповед №РД-04-186/21.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Микрево, община Струмяни. 7.39 MB
23.09.2021г. Заповед №РД-04-188/21.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Велющец, община Струмяни. 2.79 MB
23.09.2021г. Заповед №РД-04-183/21.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Седелец, община Струмяни. 3.40 MB
23.09.2021г. Заповед №РД-04-185/21.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Палат, община Струмяни. 3.82 MB
23.09.2021г. Заповед №РД-04-189/21.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Клепало, община Струмяни. 2.76 MB
23.09.2021г. Заповед №РД-04-191/21.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Гореме, община Струмяни. 5.34 MB
23.09.2021г. Заповед № РД-04-171/20.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Горна Рибница, община Струмяни. 1.87 MB
23.09.2021г. Заповед № РД-04-192/21.09.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г. в землището на с. Драката , община Струмяни. 4.79 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

2700, гр. Благоевград 
ул. "Васил Коритаров" №2

тел. 073/882032 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък
от 8.00 до 18.30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък 

от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

_________________


_________________

АГКК

_________________

Землища в КВС поддържани от ОСЗ

________________

________________________________

_________________

Областен консултативен съвет по животновъдство
_______________

 

                                 _______________

 Национална Селска Мрежа

_______________

_________________