Върни се горе

Заповед № РД 48-10/05.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча
в района на дейност на „Държавно ловно стопанство Граматиково", териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен
ZIP файл, 182,2 KB, качен на 05.03.2021

zip document

Заповед № РД 48-9/05.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча
в района на дейност на „Държавно ловно стопанство Несебър", териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен
ZIP файл, 161,4 KB, качен на 05.03.2021

zip document

Заповед № РД 48-78/24.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се утвърждават минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм,
предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г.
PDF файл, 185,8 KB, качен на 04.12.2020

pdf document

Заповед № РД 48-29/17.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6
от Закона за лова и опазване на дивеча в района на дейност на „Държавно ловно стопанство Шерба", териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие", гр. Шумен
DOCX файл, 106,3 KB, качен на 19.03.2020

docx document

Заповед № РД 48-12 от 14.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм,
предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2020 г. до 28.02.2021 г.
DOC файл, 144,0 KB, качен на 15.01.2020

doc document

Заповед № РД 48-31/24.04.2019 г. на МЗХГ за провеждане на конкурс
за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Паламара"
ZIP файл, 221,4 KB, качен на 30.04.2019

zip document

Заповед № РД 48-87 от 05.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2019 г. до 29.02.2020 г.
DOC файл, 143,5 KB, качен на 06.11.2018

doc document