Върни се горе

Заповед №РД48-7/01.02.2024 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм,


предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2024 г. до 28.02.2025 г.
PDF файл, 164,1 KB, качен на 01.02.2024 pdf document

Заповед № РД48-71/09.12.2022 г. на министъра на земеделието, с която се утвърждават минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм,


предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2023 г. до 29.02.2024 г.
DOCX файл, 120,9 KB, качен на 12.12.2022 docx document

Заповед №РД 48-18/09.05.2022 г. на министъра на земеделието за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча


в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Кормисош", в обхвата на „Южноцентрално държавно предприятие", гр. Смолян
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 11.05.2022 zip document

Заповед № РД 48-7/20.01.2022 г. на министъра на земеделието, с която се утвърждават минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм,


предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2022 г. до 28.02.2023 г.
PDF файл, 242,3 KB, качен на 20.01.2022 pdf document

Заповед №РД 48-87/19.11.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча


в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат", за ловностопански район „Трънково“ – ловище „Трънково“, ведно с фазанария „Трънково“, в обхвата на „Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен
ZIP файл, 787,1 KB, качен на 23.11.2021 zip document

Заповед № РД 48-10/05.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча


в района на дейност на „Държавно ловно стопанство Граматиково", териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен
ZIP файл, 182,2 KB, качен на 05.03.2021 zip document

Заповед № РД 48-9/05.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча


в района на дейност на „Държавно ловно стопанство Несебър", териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен
ZIP файл, 161,4 KB, качен на 05.03.2021 zip document

Заповед № РД 48-78/24.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се утвърждават минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм,


предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г.
PDF файл, 185,8 KB, качен на 04.12.2020 pdf document

Заповед № РД 48-29/17.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за откриване на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6


от Закона за лова и опазване на дивеча в района на дейност на „Държавно ловно стопанство Шерба", териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие", гр. Шумен
DOCX файл, 106,3 KB, качен на 19.03.2020 docx document

Заповед № РД 48-12 от 14.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм,


предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2020 г. до 28.02.2021 г.
DOC файл, 144,0 KB, качен на 15.01.2020 doc document

Заповед № РД 48-31/24.04.2019 г. на МЗм за провеждане на конкурс


за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Паламара"
ZIP файл, 221,4 KB, качен на 30.04.2019 zip document

Заповед № РД 48-87 от 05.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите


с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2019 г. до 29.02.2020 г.
DOC файл, 143,5 KB, качен на 06.11.2018 doc document