Върни се горе

Заповед № РД 48-31/24.04.2019 г. на МЗХГ за провеждане на конкурс
за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Паламара"
ZIP файл, 221,4 KB, качен на 30.04.2019

zip document

Заповед № РД 48-87 от 05.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2019 г. до 29.02.2020 г.
DOC файл, 143,5 KB, качен на 06.11.2018

doc document