Върни се горе

Северозападно държавно предприятие - гр. Враца

Държавно горско стопантсво/ държавно ловно стопанство (име и координати за връзка)

Държавен горски разсадник (име и местоположение)
ДГС Ловеч
гр. Ловеч, ул. "Търговска" 56
тел: 0889794118
с. Сливек, Община Ловеч
ДЛС "Русалка"
гр. Априлци
тел: 0886883002, email: dlsrusalka@abv.bg
"Маринска" - гр. Априлци
ДГС Ботевград
тел: 0723/98704, email: dgsbotevgrad@abv.bg
Ботевград - ул.Цар Освободител 26
ДГС Годеч
тел: 0887010056, email: dgsgodech@abv.bg
гр.Годеч
с.Гинци
ДГС Троян
ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 20
тел: 0670/6-07-29, email: dl_troyan@abv.bg
с.Белиш
ДГС Лесидрен
с. Лесидрен, ул."Стара планина" 97
тел: 0887808129
"Подене" - Лесидрен
ДГС Черни Осъм
с. Черни осъм , ул."Първи май" 77
тел: 0670/60404, email: dgscho@abv.bg
"Попкиното" - с. Ч. Осъм
ДГС Борима
с. Борима, ул. "Девети септември" 14
тел: 0886435976
"Мешелика" - с. Борима
ДГС Берковица
гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил" 13
тел: 0885960823, email: dlbercovica@abv.bg
"Ашиклар" - гр. Берковица
ДГС Белоградчик
гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев" 2
тел: 0879976243, email: tpdgsbelogradchik@abv.bg
"Селище" - гр. Белоградчик
ДГС Плевен
гр. Плевен, ул."Сан Стефано" 37
тел: 0887621561, email: dlpleven@abv.bg
гр. Червен бряг - индустр. зона

Северноцентрално държавно предприятие - гр. Габрово

Държавно горско стопантсво/ държавно ловно стопанство (име и координати за връзка)

Държавен горски разсадник (име и местоположение)
ДГС Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, ул. "А.Кънчев" 29
тел: 0618 6 00 65, email: g.orqhovitsa@scdp.bg
р. Джулюница - с. Джулиница
ДГС Силистра
гр. Силистра, ул. "Добрич" 55
тел: 086 82 40 87, email: silistra@scdp.bg
р. Доростол - с. Калипетрово
ДГС Бяла
гр. Бяла, ул. "Васил Левски" 15
тел: 0817 7 23 57, email: bqla@scdp.bg
р. Борово - с. Борово

ДГС Разград
гр. Разград, ул. "Черна" 34
тел: 084 66 13 19, email: razgrad@scdp.bg

р. Гарата - гр. Разград

Североизточно държавно предприятие - гр. Шумен

Държавно горско стопантсво/ държавно ловно стопанство (име и координати за връзка)

Държавен горски разсадник (име и местоположение)
ТП-ДГС Добрич
гр. Добрич, ул. "Марин Дринов" 5
тел: 058/600678, email: dcs.dobrich@dpshumen.bg
Разсадник "Дъбовете"
СИДП ДП, ТП ДГС-Търговище
гр. Търговище, ул. "Цар Освободител" 22
тел: 0884541990, email: dgstargovishte@dpshumen.bg
ГР "Баячево"
ТП ДЛС – ТЕРВЕЛ
гр. Тервел
тел: 05751/22-71, моб: 0889520554, email: dgs.tervel@dpshumen.bg
"Разсадник - Божан" - с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич

ТП "ДГС Варна"
гр.Варна, ул. Р. Димитриев
email: dgs.varna@dpshumen.bg

р-к "малка Чайка; р-к "Тополи"
ДЛС - Балчик
гр. Балчик, ул. "Черно море" 9
инж. Радослав Радев
тел: 0886 316225, email: dls.balchik@dpshumen.bg
ГС "Соколово", с.Соколово, обл. Добрич 
ДГС Върбица
гр. Върбица, ул. "Септ. въстание" 133,
тел: 05391/2106, email: dgs varbica@dpshumen.bg
ГР "Станянци", землищото на с. Божурово

Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград

Държавно горско стопантсво/ държавно ловно стопанство (име и координати за връзка)

Държавен горски разсадник (име и местоположение)
ТП ДГС Белово
гр. Белово, ул. "Юндола" 20
В. Якимова, тел: 0887611483
Т. Цветкова, тел: 0887518266

"Ливада бачия"

"Митириза"

ТП ДЛС Дикчан Сатовча
с. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" 39
инж. Пламен Поюков, тел: 0889912120
Красимир Карасмилов, тел: 0886494858
"Кору дере"
ДГС Добринище
гр. Добринище, Област Благоевград, ул. "Иван Козарев" 9
Николай Топузов, Тел: 0887822598
Горски разсадник "Горна поляна"

ДГС Етрополе
гр. Етрополе, Софийска област, ул. "Христо Ботев" 9
email: dletropole@dag.bg

Горски разсадник "Сини вир"
ТП ДГС Катунци
с. Катунци, Област Благоевград
Румен Куков, тел: 0887 00 26 16
Нушков Чарк
ТП ДГС Невестино
с. Невестино
Елена Яновска, тел: 0888 309 969
Невестино
ТП ДГС Пирдоп
гр. Пирдоп, бул. "Цар Освободител" 85
инж. Станимир Бучков, тел: 0887 004 217
Мирково, с. Мирково
ТП ДГС Първомай
с. Първомай 2890, ул. "Младост" 4
Денис Методиев, тел: 0884 242 419
Разсадник  "Златарево"
ДГС Рибарица
с. Рибарица, ул. "Георги Бенковски" 114
Н. Петров, тел: 0878633808
"Сухарака" - с. Васильово
ТП "ДГС Рилски манастир"
гр. Рила, ул. "Опълченска" 47
инж. Антоанета Филипова
тел: 0885296082; 07054 /2040
Разсадник "Герена" с. Стоб
ДГС Самоков
гр. Самоков, бул. "Софийско шосе" 20
инж. Любка Валявичарска, тел.: 0888609281
"Лаго"
ДГС Трън
гр. Трън, ул. "Яким Тошков" 10
Радмила Джерекарова, тел: 0885826239
"Блато", гр. Трън, ул. Денчо Знеполски" № 90

Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян

Държавно горско стопантсво/ държавно ловно стопанство (име и координати за връзка)

Държавен горски разсадник (име и местоположение)
ТП ДГС - Пазарджик
гр.Пазарджик
техн Вл. Хаджийски
тел: 0888189009, email: dgspazardjik@ucdp-smolian.com
Разсадник "Церово",с.Церово, община Лесичово
ТП ДГС - Пещера
гр.Пещера, ул. "Михаил Такев" 129
инж.П.Балабанова
тел: 0888612985, email: dgspeshtera@usdp-smolian.com
Разсадник "Равногор", с.Равногор
ТП ДГС – Ракитово
гр. Ракитово
ул. "Ал.Стамболийски" 2, инж. Владислав Синапов
тел: 0884773597, email: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com
Разсадник "Цигов чарк" курорт "Цигов чарк"

ТП ДЛС - Чепино
гр. Велинград, кв. Индустриален
инж. Димитър Маргаритов
тел: 0888240620, email: dlschepino@ucdp-smolian.com

Разсадник "Суха лъка" - м.Суха лъка

ТП ДГС – Борино
с.Борино, ул."Родопи" 20
Мехмед Дрянов
тел: 0887782842, email: dgsborino@ucdp-smolian.com

Разсадник "Хайдушки дол", с.Борино, обл.Смолян
ТП ДГС - Асеновград
гр. Асеновград, ул. ”Александър Стамболийски” 25
инж. Д.Бузова
тел: 0886741739, email: dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com
Разсадник "Врата" с. Врата, обл. Пловдив
ТП ДГС - Клисура
гр. Клисура, ул.”20-ти Април” 20
Янко Димитров
факс: 03137/20 54, тел: 0889231202, email: dgsklisura@ucdp-smolian.com
Разсадник "Зли дол" -гр.Клисура
ТП ДГС – Пловдив
гр. Пловдив, бул. „6-ти септември" 93
Георги Стайков
тел: 0887702141, 032/64347, email: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com
Разсадник "Голямоконарско шосе" , гр. Пловдив
ТП ДЛС - Тракия
с. Стряма, м. "Чекерица"
общ. Раковски, обл. Пловдив
тел: 03153/23-61, 0885757566, email: dlstrakia@ucdp-smolian.com
Горски разсадник "Манастира"
Намира се на 4 км. от гр. Перущица по посока с. Скобелево
ТП ДГС – Момчилград
гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска № 17
Митко Ангелушев
тел.: 0887 520 645, email: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com
Разсадник "Момчилград", гр.Момчилград

Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен

Държавно горско стопантсво/ държавно ловно стопанство (име и координати за връзка)

Държавен горски разсадник (име и местоположение)
ДГС Гурково
гр.Гурково, ул. "Прохода" №1
Катя Желева
тел:0887524026, e-mail:dgsgurkovo@uidp-sliven.com
р-к "Лакашница" с. Пчелиново
ДГС – Айтос
гр.Айтос, ул. "Х.Димитър" 9
тел: 0882291111, email: dgsaitos@uidp-sliven.com
Извора - на разстояние 5 км североизточно от гр.Айтос
по пътя за с. Лясково; тел: 0882/ 291 111
ДГС Казанлък
гр. Казанлък, бул. "Освобождение" 19
тел: 0431/64776, email: dgskazanluk@uidp-sliven.com
Разсадник "Бузовград" с.Бузовград общ. Казанлък

ТП ДГС Мъглиж
гр.Мъглиж, пл."Трети март" 24
Пепа Минтова
тел: 0889534029, еmail:dgsmuglizh@uidp-sliven.com

Горски разсадник Ветрен, с.Ветрен
ДЛС "Мазалат"
с. Горно Сахране, ул. "Опълченска" 1а
тел:04357/242, email: dds_mazalat@abv.bg,
dlsmazalat@uidp-sliven.com
Разсадник "Павел баня" гр.Павел баня, обл.Стара Загора 
ТП ДГС – Карнобат
гр. Карнобат, ул. "Москва" 1
тел: 0559/22159, email: dgskarnobat@uidp-sliven.com
Държавен горски разсадник гр.Карнобат
TП "ДЛС Несебър"
гр.Несебър, ул."Дюни" 21
тел: 0554/43383, е-mail: dlsnesebur@uidp-sliven.com
Разсадник "Поморие", местоположение път I
Бургас - Варна в отсечка Поморие - Ахелой