Върни се горе

Съгласно Правилата за дейност, CAC е оправомощена да създаде два вида помощни органи:

  • Кодекс Комитети, които подготвят проекти на стандарти за представяне на CAC
  • Координационни Комитети, чрез които региони или групи от страни координират дейностите в региона, свързани със стандартите за храни, включително разработването на регионални стандарти.
CAC Комисия по Кодекс алиментариус
CCEXEC Изпълнителен Комитет на Комисията по Кодекс алиментариус
  General Subject Committees
CCCF Codex Committee on Contaminants in Foods
CCFA Codex Committee on Food Additives
CCFH Codex Committee on Food Hygiene
CCFICS Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems
CCFL Codex Committee on Food Labelling
CCGP Codex Committee on General Principles
CCMAS Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling
CCNFSDU Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses
CCPR Codex Committee on Pesticide Residues
CCRVDF Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods
  Commodity Committees
CCFFP Codex Committee on Fish and Fishery Products
CCFFV Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables
CCFO Codex Committee on Fats and Oils
CCPFV Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables
CCS Codex Committee on Sugars
  ad hoc Intergovernmental Task Forces
TFAF Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Animal Feeding
  FAO/WHO Coordinating Committees
CCAFRICA FAO/WHO Coordinating Committee for Africa
CCASIA FAO/WHO Coordinating Committee for Asia
CCEURO FAO/WHO Coordinating Committee for Europe
CCLAC FAO/WHO Coordinating Committee for Latin America and the Caribbean
CCNASWP FAO/WHO Coordinating Committee for North America and South West Pacific
CCNEA FAO/WHO Coordinating Committee for Near East

При разработването на стандарти Комитетите на Кодекс прилагат анализ на риска и разчитат на независими научни съвети, предоставяни от експертни органи/комитети, организирани от FAO/WHO.