Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Обяви
Протоколи търгове
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Вътрешни правила
Горна Малина
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Харта на клиента
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове
Упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до информация
Земеделски производители
Директни плащания
Енергийни култури
Ягоди и малини предназначени за преработка
Държавни помощи
Сектор МЛЯКО
Сектор МЕСО
Червени меса
Говеждо и телешко
Сектор ПТИЧЕ МЕСО И ЯЙЦА
Сектор ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Сектор ПЧЕЛЕН МЕД
Сектор ВИНО
Сектор ЗАХАР
Важно
Поземлени отношения и комасация
Здравеопазване на животните и безопасност на храните
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ). Кръстосано съответствие
Програма за развитие на селските райони
Програма за развитие на сектор рибарство
Как да ... ?
Полезни връзки
Държавен поземлен фонд - търгове
Стопански дворове
Комисия за промяна предназначението на земеделските земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)
Решения
Процедура
Ползване на земеделските земи
Формуляри
Предварителни карти и регистри
Заповеди на директора на областна дирекция „Земеделие” за определяне на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
Заседания на комисиите
Проектни карти и регистри на масиви за ползване
Заповеди на директора за разпределяне на масивите и окончателни карти и регистри
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Долна Баня
Горна Малина
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Етрополе
Елин Пелин
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Областен съвет по животновъдство-София област
Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ от служителите на ОДЗ София област