13.07.2024


18.05.2022 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Долна баня 380.50 KB
16.05.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на град Долна баня, община Долна баня за стопанската 2021/2022 г. 68.31 KB
11.11.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на гр. Долна баня, община Долна баня 8.25 MB
20.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. Свети Спас, община Долна баня 1.16 MB
13.08.2021 График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Долна баня 87.00 KB
13.08.2021 Изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37 в от ЗСПЗЗ /формиране на масиви за ползване на земеделските земи/ в землищата на община Долна баня. 11.91 KB
30.07.2021 Заповеди за комисии по чл.37в от ЗСПЗЗ за община Долна баня 107.57 KB
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263