15.07.2024


ЗА КОНТАКТИ

 

Областна дирекция „Земеделие” София област

гр. София, бул. „Витоша” №4, ет.6

 


  Тел.: (+3592) 419 70 20
 
  e-mail:  ODZG_sfoblast@mzh.government.bg

Мобилен

номер

 Петко Димов  - Директор ОДЗ София област

  Приемно време:

 Четвъртък от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

02 4197020

 Лъчезар Симонов - Главен секретар

  Приемно време:

  от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.

 0894451667

Дирекция  "Административно-правно,

финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

 Приемно време:

  от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.

Мобилен

номер

 Ивалина Шолева  - Директор на дирекция АПФСДЧР

0894451677

 Боян Велков – Главен счетоводител

0877451796

 Лилия Вълкова - Старши счетоводител

0894451703

                              – Главен юрисконсулт

0894451

 Николай Велков – Юрисконсулт

0894451670

 Лъчезар Консулов –  Младши експерт „Човешки  ресурси”

0894451678

 Деница Стоянова - Старши специалист "Деловодство"

 0894451685

 Владислав Стоянов - технически сътрудник

0894451674


Главна дирекция „Аграрно развитие”
 

 Приемно време:

  от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.

 

Мобилен

номер

 Емил Атанасов – Директор на  ГД „Аграрно развитие”

0894451635

 Десислава Пеева – Главен експерт - Държавен поземлен фонд , хидромелиорации.

0882508504

 Кристина Чорбанска - главен експерт - Регистрация на земеделски производители и процедури по чл. 37в и 37ж от ЗСПЗЗ

0894451659

 арх. Виолетта Александрова - Главен експерт - Процедури по чл. 37в и 37ж от ЗСПЗЗ

 0894451681

 Мартина Тодорова - Главен експерт - Стопански дворове

0894451683

                                  - Главен експерт - Стопански дворове 

089               

 инж. Мирослава Мирчева - Главен експерт - Промяна предназначението на земеделски земи

0894451673

 Александър Мерджанов - Главен Експерт Регистрация на обекти за съхранение на зърно, декларации за съхранение на зърно

0894451669

 инж. Живко Делчев - Главен експерт - системен администратор

0894451619

 Жанета Станчева - Старши експерт - Имоти по чл.37в, ал.3, т.2 и чл.37ж ал.5 от ЗСПЗЗ (т. нар. "Бели петна")

 0894451675

 Трендафилка Михайлова  – Старши експерт – регистър на развъдни стада, животновъдство

0894451682

 Нора Миленова - Главен експерт "Агростатистика"

0894451680

 Габриела Налбантова –  Старши експерт "Агростатистика"

0894451687

 Стоянка Стоянова – Старши експерт "Агростатистика"

0894451689

 


 Контролно-техническа инспекция (КТИ)
гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет.8

 Станка Маврова-Велева - Главен инспектор КТИ

0884930745

 Йордан Александров - Главен инспектор КТИ

0886822216

 

 
Общински служби по земеделие    

 Телефон

 ОСЗ БОЖУРИЩЕ e-mail osz_bojurishte@odz-sofiaoblast.com

0894451611

 ОСЗ БОТЕВГРАД e-mail osz_botevgrad@odz-sofiaoblast.com

0894451616

 ОСЗ ГОДЕЧ e-mail osz_godech@odz-sofiaoblast.com

0894451641

 ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН, ОФИС ГОРНА МАЛИНА e-mail osz_gornamalina@odz-sofiaoblast.com

0894451626

 ОСЗ ДРАГОМАН e-mail osz_dragoman@odz-sofiaoblast.com

0894451621

 ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН e-mail osz_elinpelin@odz-sofiaoblast.com

0894451626

 ОСЗ ЕТРОПОЛЕ e-mail osz_etropole@odz-sofiaoblast.com

0894451647

 ОСЗ ИХТИМАН e-mail osz_ihtiman@odz-sofiaoblast.com

0894451651

 ОСЗ КОПРИВЩИЦА e-mail osz_koprivshtica@odz-sofiaoblast.com

0894451646

 ОСЗ КОСТЕНЕЦ e-mail osz_kostenec@odz-sofiaoblast.com

0894451656

 ОСЗ КОСТЕНЕЦ, ОФИС ДОЛНА БАНЯ

0894451656

 ОСЗ КОСТИНБРОД e-mail osz_kostinbrod@odz-sofiaoblast.com

0894451676

 ОСЗ ПИРДОП e-mail osz_pirdop@odz-sofiaoblast.com

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС АНТОН

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС ЗЛАТИЦА

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС ЧАВДАР

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС ЧЕЛОПЕЧ

0894451636

 ОСЗ ПРАВЕЦ e-mail osz_pravec@odz-sofiaoblast.com

0894451607

 ОСЗ САМОКОВ e-mail osz_samokov@odz-sofiaoblast.com

0894451601

 ОСЗ СВОГЕ e-mail osz_svoge@odz-sofiaoblast.com

0894451696

 ОСЗ СЛИВНИЦА e-mail osz_slivnica@odz-sofiaoblast.com


0894451705