01.09.2014

новини
 • 01.09.2014 г.
  Зам.-министър Георги Костов ще даде пресконференция
  прочети >>
 • 30.08.2014 г.
  Министър Грудев участва в тържественото отбелязване на 100-годишнината на ДГС-Малко Търново
  прочети >>
 • 29.08.2014 г.
  УС на ДФЗ освободи изпълнителния директор на фонда Атанас Добрев
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново Указания по отношение на кандидатите по директни плащания, в стопанствата на които е констатирано заболяването „Син език” 31.50 KB
Указания за попълване на заявление за намерение за участие в схемата за подпомагане на производители на зеленчуци и плодове (с приложен Формуляр) 11.98 KB
ново Указания до Общинските служби по земеделие и Областните дирекции „Земеделие” за приемане и обработка на заявления за заявяване на намерение за участие в схема за подпомагане на производители на зеленчуци и плодове (с приложени Образец 1 и Обрацец 2) 93.28 KB
ново Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете; 86.50 KB
ново Съобщение относно стартиране от 1 септември 2014 г. на схема за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци (с приложение); 43.00 KB
ново Заповед РД14-10-378 от 27.08.2014г на Директора на ОД "Земеделие"- гр. Варна за откриване на процедура за провеждане на търг тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на територията на област Варна 906.30 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012г. 1.39 MB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 20 - 27.08.2014 г. 391.94 KB
ново Заповед РД-12-1731-138/27.08.2014 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Ямбол за откриване на процедура за провеждане търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти/чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/ 157.00 KB
ново МЗХ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА НПО, РАБОТЕЩИ В ЧАСТНА ПОЛЗА, В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРСР (2014-2020) 1.28 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 2930"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>