26.10.2016

новини
 • 26.10.2016 г.
  Министър Танева освободи изпълнителния директор на ИАРА
  прочети >>
 • 26.10.2016 г.
  Започва вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 25.10.2016 г.
  България и Германия ще си сътрудничат в областта на горското стопанство
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 
Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>


ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 26.10.2016 г. (Бюлетин № 42/2016) 523.96 KB
ново Заповед №РД-08-371/21.10.2016 г., относно определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен таен търг та 09.09.2016 г. 1.56 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12 - 19.10.2016 г. 461.19 KB
ново Заповед_РД 09-794_19.10.2016_Схеми за крави_за кампания 2016 193.67 KB
ново Заповед № 03-РД/2941 от 19.10.2016 . на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 69.42 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 19.10.2016 г. (Бюлетин № 41/2016) 535.00 KB
ново Предстои откриване на процедури за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години за следните язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД 14.63 KB
ново Обща стратегия на управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 2.76 MB
ново Промени в цените по схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко” 83.42 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. септември 2016 г. в България и ЕС 312.64 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа