22.05.2015

новини
 • 21.05.2015 г.
  Зам.-министър Грудев: Приемът по подмярката за млади фермери ще започне в края на месец юни
  прочети >>
 • 21.05.2015 г.
  Министър Танева участва в откриването на еко централа за биогаз в Ямбол
  прочети >>
 • 21.05.2015 г.
  Поздравителен адрес от името на министъра на земеделието и храните Десислава Танева по случай Деня на хлебаря
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Забрана за износ на дървесина

повече>>

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 13 - 20.05.2015 г. 391.63 KB
ново Заповед РД15-10-169/20.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Варна за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоражения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Манастир, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна и в стопански двор в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна 1.08 MB
ново Пчеларството в България през 2014 година 448.94 KB
ново Заповед на Директора на ОД“Земеделие“ – Велико Търново за Класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 08.04.2015 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ в област Велико Търново 256.00 KB
ново Заповед № 172/14.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в обл. Монтана 2.17 MB
ново Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2014 година 491.99 KB
ново Заповед №РД-08-136/11.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” – Русе за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведен таен търг за свободни парцели в стопански дворове от Област Русе 3.29 MB
ново Заповед РД 49-170/30.04.2015 г. 1.57 MB
ново Аналитичен работен документ за периода на подаване на заявления за подпомагане за кампания 2015 267.33 KB
ново Доклад и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувано на 08.05.2015 г. 214.79 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>