28.11.2015

новини
 • 27.11.2015 г.
  Заместник-министър Георги Костов връчи Награда за Корпоративно и социално отговорно предприятие на 2015 г. в дървопреработването
  прочети >>
 • 27.11.2015 г.
  Цветан Димитров: Виетнам е стратегически партньор в азиатския регион
  прочети >>
 • 27.11.2015 г.
  Директните плащания за Кампания 2015 започват по график от края на януари
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

ново Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г. 43.50 KB
ново Информация за предстоящи визити на Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган в Мексико, Колумбия, Япония, Китай, Виетнам и Индонезия 145.00 KB
ново Покана за участие в делегациите на Комисар Хоган 127.96 KB
ново Апликационна форма за участие 46.97 KB
ново Заповед N РД - 12-287/26.11.2015 г. 115.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.11.2015 г. 503.42 KB
ново Заповед N 773/24.11.2015 г. на директора на ОДЗ-Хасково за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 29.10.2015 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 157.24 KB
ново Заповед на директора на ОДЗ Пловдив за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.34 MB
ново Заповед за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 761.75 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 24.11.2015 г. (Бюлетин №9/2015) 546.67 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>