06.05.2016

новини
 • 05.05.2016 г.
  Китайската столица Пекин може да предостави добри условия за презентация на български стоки
  прочети >>
 • 04.05.2016 г.
  Започва пръскане срещу кръвосмучещи насекоми в крайдунавските общини
  прочети >>
 • 03.05.2016 г.
  ДФЗ компенсира с над 3 милиона лева щети от пропаднали площи
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г.

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

повече>>


Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция внесен от група народни представители на 25.03.2016 г.

повече>>

ново Заповед РД-05-1888/05.05.2016г. за класиране на кандидатите, участвали в тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за стопански дворове в област Търговище. 878.13 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 27.04. – 04.05.2016 г. 406.33 KB
ново Покана за избор на външни експерт оценители и образец на автобиография във формат Europass 181.64 KB
ново Аналитичен работен документ за периода на подаване на заявления за подпомагане за кампания 2016 257.09 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 04.05.2016 г. (Бюлетин № 18/2016) 505.70 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. март 2016 г. в България и ЕС 345.90 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. февруари 2016 г. в България и ЕС 407.67 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 20 - 27.04.2016 г. 433.56 KB
ново Заповед № РД 09-249 от 27.04.2016 г. за удължаване на срока за изкупуване на суров тютюн 119.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 27.04.2016 г. (Бюлетин № 17/2016) 560.65 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното



Агростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.



АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384




 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>