24.01.2017

новини
 • 20.01.2017 г.
  Министър Танева подписа споразумение за партньорство за изложението „Зелена седмица 2018“
  прочети >>
 • 19.01.2017 г.
  Близо 21 милиона лева са преведени за преходна национална помощ за животни
  прочети >>
 • 19.01.2017 г.
  Министър Танева ще открие българския щанд на изложението „Зелена седмица“ в Берлин
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

„Обществено обсъжданена процедура за подбор на проекти по ПМДР, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции ваквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови,както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”


ново Заповед № РД 48-3/20.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на Приложение към т. I от заповед № РД 48-1/10.01.2017 г. , във връзка с промяна на епизоотичната обстановка в страната и забраната на лова на птици, обект на лов 106.48 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.01.2017 г. 666.23 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 18.01.2017 г. (Бюлетин № 3/2017) 240.43 KB
ново Заповед №РД-08-1/10.01.2017 г., относно определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведения таен търг за продажба на имот по реда на §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ, находящ се извън урбанизираната територия на с. Смирненски, община Ветово, област Русе 821.40 KB
ново Заповед за утвърждаване на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г., в едно с образеца на доклада 162.46 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 4 - 11.01.2017 г. 713.06 KB
ново Информация относно кампанията за подаване на предложения за промоционални програми в ЕК през 2017 г. 28.50 KB
ново Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт за изменение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, качено на 11.01.2017 г. 139.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 11.01.2017 г. (Бюлетин № 2/2017) 224.54 KB
ново Заповед № РД 48-1 от 10.01.2017 г. 155.97 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа