22.11.2014

новини
 • 22.11.2014 г.
  Единна информационна система ще проследява пътя на добива и търговията с дървесина
  прочети >>
 • 21.11.2014 г.
  Министър Танева ще представи мерки, които МЗХ ще предприеме за ограничаване на незаконната сеч на дървесина
  прочети >>
 • 20.11.2014 г.
  Министър Танева: Надявам се процедурата по одобрение за внос на българско птиче месо за Япония да бъде ускорена
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

повече>>

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12 - 19.11.2014 г. 345.85 KB
ново От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи" 38.50 KB
ново Заповед № РД46-408/18.11.2014г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Постоянно затревени площи“ /ПЗП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в едно с Приложение 1 – Методика за създаване на специализиран слой ПЗП и Приложение 2 – формуляр на възражение 3.20 MB
ново Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, произведени в горските разсадници-държавна собственост през 2014 г. 423.94 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на държавните горски предприятия за 2015 г. 1.08 MB
ново ЗИД на ЗПЗП, публикуван на 17.11.2014 г., бележки и коментари на ел. адрес dppp@mzh.government.bg 294.54 KB
ново Мотиви към ЗИД на ЗПЗП 162.41 KB
ново Заповед РД-12-2178-174/ 11.11.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Ямбол за откриване процедура за провеждането на търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 137.50 KB
ново Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Пловдив. 1.72 MB
ново Допълнителни проверки по схемата за преразпределително плащане за кампания 2014 50.71 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3077"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>