30.09.2014

новини
 • 28.09.2014 г.
  Министър Грудев ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие в Милано
  прочети >>
 • 26.09.2014 г.
  Зам.-министър Бракалова откри кръгла маса за новите изисквания към етикетиране на месо и месни продукти
  прочети >>
 • 25.09.2014 г.
  Министър Грудев се срещна с посланика на САЩ в България Н. Пр. Марси Рийс
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

повече>>

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново Съобщение за регистрация на ЗГУ „Българско розово масло” 33.00 KB
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 102.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 17 - 24.09.2014 г. 394.08 KB
ново Проект на наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания-зелени директни плащания 81.50 KB
ново Заповед за Откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, представляващи имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, на бивши организации по § 12 от ПЗР и по §29 от ПЗР на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, негодни за земеделско ползване и не подлежащи на възстановяване, при условията и реда определен в чл. 56з ал.1 от ППЗСПЗЗ. 100.00 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. юли и август 2014 г. 108.56 KB
ново Годишен разчет за необходимите семена през 2014/2015 г., обобщен за страната по държавни горски предприятия 102.00 KB
ново Заповед № РД 10-084 от 08.09.2014 г. за откриване на процедура за провеждане търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти/чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/ 2.31 MB
ново Съобщение за доклад за екологична оценка на ПРСР /2014-2020 г./ 14.50 KB
ново Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "Син език" 115.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 2974"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>