01.07.2016

новини
 • 30.06.2016 г.
  Министър Танева се срещна с Н. Пр. г-н Шин Бу-нам, посланик на Република Корея в Република България
  прочети >>
 • 30.06.2016 г.
  ДФ „Земеделие“ преведе близо 10,5 млн. лева по Схемата за дребни земеделски стопани
  прочети >>
 • 29.06.2016 г.
  Заместник-министър Димитров: Биологичното производство у нас бележи значителен ръст
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г.

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

повече>>


Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция внесен от група народни представители на 25.03.2016 г.

повече>>

ново Заповед № РД 781/29.06.2016 г. 2.36 MB
ново Писмо до Българската академия на науките във връзка с Годишен доклад 2016 на Института за икономически изследвания (ИИИ) при БАН - Икономическо развитие и политики в България: Оценки и очаквания - Тема на фокус: "Аграрният сектор като фактор за икономическото развитие на България" 10.82 MB
ново Добиви от земеделски култури – реколта’2015 22.47 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 29.06.2016 г. (Бюлетин № 26/2016) 629.70 KB
ново ЗАПОВЕД № РД- 14-164 / 28.06.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Велико Търново за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следните незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 265.56 KB
ново Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2015 година 475.99 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 15.06. - 22.06.2016 г. 541.90 KB
ново Заповед № РД 27-177/21.06.2016 г. 656.09 KB
ново Заповед №КЖ-55 гр. Кърджали 14.06.2016 г. 122.50 KB
ново Заповед №КЖ-62 гр. Кърджали 22.06.2016 г. 84.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>