25.08.2016

новини
 • 25.08.2016 г.
  Министър Танева и кметът на София Йорданка Фандъкова откриха фермерски пазар
  прочети >>
 • 25.08.2016 г.
  Заместник-министър Грудев: Българският павилион в Шанхай ще даде възможност на производителите ни да навлязат на пазара в Китай
  прочети >>
 • 24.08.2016 г.
  Заместник-министър Грудев ще открие българския павилион в Шанхай чрез телемост от Бургас
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Заповед за удължаване срока за регистрация на производителите на тютюн

ново Информация за продажните цени на дървесината, добита от държавните горски територии, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите към 30.06.2016 г. 58.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 24.08.2016 г. (Бюлетин № 34/2016) 789.40 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. май 2016 г. в България и ЕС 350.93 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 10 - 17.08.2016 г. 448.42 KB
ново Заповед № РД09-581/11.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните 232.44 KB
ново Насоки за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. 203.50 KB
ново Заповед № РД-10-123/15.08.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на гр. Шивачево, обл. Сливен 88.00 KB
ново Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 101.60 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 17.08.2016 г. (Бюлетин № 33/2016) 792.12 KB
ново Заповед № РД 11-119/10.08.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Разград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 121.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа