27.01.2015

новини
 • 27.01.2015 г.
  МЗХ предприе мерки след установен случай на птичи грип
  прочети >>
 • 27.01.2015 г.
  До сряда животновъдите ще получат окончателните доплащания за Кампания 2014
  прочети >>
 • 26.01.2015 г.
  Започна изплащането на близо 950 млн. лв. субсидии на фермерите
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново ЗАПОВЕД № РД 49-8 от 13.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на цена за 1 декaр компенсационно залесяване 231.83 KB
ново ЗАПОВЕД №РД-11-11/19.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград на основание на чл.56п, ал.1 от ППЗСПЗЗ за класиране на участниците в проведен на 13.01.2015 г. търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имот в землище на с. Севар, община Кубрат 79.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 14 - 21.01.2015 г. 390.86 KB
ново Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър 259.00 KB
ново Обява, заявка и критерии за участие в Международното изложение по земеделие SIA 2015 в гр. Париж, Франция 133.18 KB
ново ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 249.40 KB
ново ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 272.70 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2014г. 1.42 MB
ново Цени на яйца и птиче месо в ЕС и България през м. декември 2014 г. 641.22 KB
ново ЗАПОВЕД №РД-06-2/12.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пазарджик на основание на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на имот - частна държавна собственост в землището на с. Дюлево, общ. Стрелча 21.23 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3251"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>