18.07.2024


Цели на областна дирекция „Земеделие” – София област за 2024 година 314.10 KB
Национална програма по пчеларство 2020-2022 г. 1.73 MB
Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020 – 2022 г. - презентация 4.92 MB
Национална програма по пчеларство 2017-2019 година 351.50 KB
Цели на областна дирекция „Земеделие” – Софийска област за 2015 година /предстоящи дейности, срокове, очаквани резултати/. 202.11 KB
Цели на областна дирекция „Земеделие” – Софийска област за 2014 година /предстоящи дейности, срокове, очаквани резултати/. 104.00 KB
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ОБЛАСТТА ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2013 Г. 78.44 KB
Цели на областна дирекция „Земеделие” – Софийска област за 2013 година /предстоящи дейности, срокове, очаквани резултати/. 80.03 KB
Цели на областна дирекция „Земеделие” – Софийска област за 2012 година /предстоящи дейности, срокове, очаквани резултати/. 94.02 KB
Цели на областна дирекция „Земеделие” – Софийска област за 2011 година /предстоящи дейности, срокове, очаквани резултати/. 1.19 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »