23.06.2024


19.06.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 405.45 KB
17.06.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Правец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 403.62 KB
12.06.2024 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "началник" в ОСЗ - Костенец към Главна дирекция "Аграрно Развитие" към Областна дирекция "Земеделие"- София област 273.87 KB
05.06.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 390.98 KB
05.06.2024 Методика за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Костенец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 300.48 KB
03.06.2024 Списък с допуснати и не допуснати кандидати до конкурсна процедура за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Костенец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област. 450.50 KB
16.05.2024 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "началник" в ОСЗ - Драгоман към Главна дирекция "Аграрно Развитие" към Областна дирекция "Земеделие"- София област 278.25 KB
15.05.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Костенец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 411.02 KB
09.05.2024 Методика за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Драгоман, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 300.13 KB
07.05.2024 Списък с допуснати и не допуснати кандидати до конкурсна процедура за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Драгоман, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област. 450.15 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »