25.06.2022


20.06.2022 Заповед № РД-04-96/20.06.2022 г. за прекратяване провеждането на конкурсна процедура старши експерт ОСЗ-Ботевград 53.61 KB
17.06.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 88.76 KB
16.06.2022 ПРОТОКОЛ № 5/03.06.2022 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Главен експерт” в ГД „Аграрно развитие” към Областна дирекция “Земеделие”- София област 76.50 KB
09.06.2022 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността „главен експерт“ в ГД- „АР“ 78.00 KB
07.06.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Ботевград, Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 95.02 KB
06.06.2022 ПРОТОКОЛ № 5/03.06.2022 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Младши експерт” в Дирекция „Административно правна, финансово стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие”- София област. 77.50 KB
03.06.2022 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността „младши експерт“ в „АПФСДЧР“ 77.50 KB
30.05.2022 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 73.45 KB
27.05.2022 Списък допуснати и недопуснати кандидати Главен експерт-ГД-"Аграрно развитие" 63.25 KB
26.05.2022 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 73.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »