31.03.2023


12.07.2022 Заповед за отлагане на провеждането на насрочения за 13.07.2022 г. конкурс за длъжността “Директор” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси ” към Областна дирекция “Земеделие” - София област. 78.50 KB
05.07.2022 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността директор на ДАПФСДЧР към Областна дирекция „Земеделие“ София област. 73.01 KB
04.07.2022 Списък на допуснатите кандидати за длъжността директор на Дирекция "АПФСДЧР" към Областна дирекция „Земеделие“ София област 62.92 KB
20.06.2022 Заповед № РД-04-96/20.06.2022 г. за прекратяване провеждането на конкурсна процедура старши експерт ОСЗ-Ботевград 53.61 KB
17.06.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 88.76 KB
16.06.2022 ПРОТОКОЛ № 5/03.06.2022 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Главен експерт” в ГД „Аграрно развитие” към Областна дирекция “Земеделие”- София област 76.50 KB
09.06.2022 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността „главен експерт“ в ГД- „АР“ 78.00 KB
07.06.2022 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Ботевград, Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция “Земеделие ” – София област. 95.02 KB
06.06.2022 ПРОТОКОЛ № 5/03.06.2022 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Младши експерт” в Дирекция „Административно правна, финансово стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие”- София област. 77.50 KB
03.06.2022 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността „младши експерт“ в „АПФСДЧР“ 77.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »