20.06.2024


14.03.2023 Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/14.03.2023 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Пирдоп, ГД „АР“ към ОД “Земеделие” – София област 47.48 KB
14.03.2023 Списък на допуснати и не допуснати кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Пирдоп, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 47.45 KB
10.03.2023 Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/09.03.2023 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Главен експерт” в Главна дирекция „Аграрно Развитие” към Областна дирекция “Земеделие”- София област 47.50 KB
09.03.2023 Списък на допуснати и не допуснати кандидати до интервю за длъжността "главен експерт" в Главна дирекция- "Аграрно Развитие" 47.59 KB
02.03.2023 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по "Земеделие"- Пирдоп към Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие " - София област 69.17 KB
01.03.2023 Списък с допуснати и не допуснати кандидати за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Пирдоп, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 59.94 KB
28.02.2023 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 70.34 KB
27.02.2023 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати относно конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 59.98 KB
27.02.2023 Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/24.02.2023 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “Главен юрисконсулт” в дирекция „АПФСДЧР” към Областна дирекция “Земеделие”- София област 47.22 KB
24.02.2023 Списък на допуснати и не допуснати кандидати до интервю за длъжността "Главен юрисконсулт" в "АПФСДЧР" 55.87 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »