23.03.2023


23.06.2021 Промяна на мястото за провеждане на конкурса за “младши експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” - София област 11.43 KB
15.06.2021 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 74.08 KB
14.06.2021 Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурса "младши експерт" в дирекция "Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси" към ОД "Земеделие" - София област 73.94 KB
27.05.2021 Обявление за конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” - София област 90.56 KB
25.02.2021 Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността младши експерт в Общинска служба по земеделие Елин Пелин 73.13 KB
18.02.2021 ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ГД „Аграрно развитие”, Общинска служба по земеделие – Елин Пелин, към Областна дирекция „Земеделие” – София област 64.57 KB
11.02.2021 С П И С Ъ К На допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: младши експерт в Общинска служба по земеделие – Елин Пелин, ГД “Аграрно развитие”, към Областна дирекция “Земеделие ” – София област 64.33 KB
22.01.2021 ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ГД „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – София област 64.39 KB
23.11.2020 С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 53.20 KB
11.11.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и заповеди № РД-04-236/11.11.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител 54.89 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »