21.06.2024


21,07,2021 Договор с № ПД-06-16 от 21.07.2021 г. , сключен между Областна дирекция „Земеделие“- София област и „Тонер Съпорт“ ООД, публикуван в ЦАИС под номер С4355/21.07.2021г. 6.93 MB
21.07.2021 Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“ с дата 21.07.2021 г. 31.15 KB
01.07.2021 Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка чрез събиране на оферти, публикувана в ЦАИС/ЕОП с рег.03724-2021-0001/02.06.2021 г. с дата 01.07.2021 г. 1.75 MB
02.06.2021 Обява, публикувана с ЦАИС/ЕОП с рег. № 03724-2021-0001 - „Доставка по периодични заявки на тонер касети за копирни и печатащи устройства с различни марки, необходими за нуждите на Областна дирекция „Земеделие”- София област 2.15 MB
22.01.2021 Доставка на автомобилни горива за зареждане на моторните превозни средства на Областна дирекция"Земеделие"- София област" с рег. номер 03724-2020-0001 168.75 KB
Осигуряване на логистика за провеждане на специализирано обучение. 5.97 MB