22.07.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Гълъбовци, община Сливница, Софийска област. 168.34 KB
Средно рентно 404.50 KB
Протокол от 28.06.2016г. за допълнително разпределение на имоти от ДПФ на притежателите на животновъдни обекти , отглеждащи пасищни селскостопански животни 1.76 MB
Заповед №РД 12- 83 от 17.06.2016г. на Директора на ОДЗ Софийска област на основание чл.37и ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 313.24 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2015г./2016г. за землищата на с. Долно Камарци, Софийска област. 8.69 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2015г./2016г. за землищата на с. Гайтанево-ПМЛ и с. Горно Камарци-ПМЛ, Софийска област. 23.73 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2015г./2016г. за землищата на с. Стъргел-ПМЛ, Софийска област. 29.60 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2015г./2016г. за землищата на с. Букоровец, с Литаково и с. Гълъбовци-ПМЛ и ОЗ, Софийска област. 44.50 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2015г./2016г. за землищата на с.Ябланица, с Осеновлаг, с. Огоя, с. Миланожо и с. Церел, Софийска област. 23.88 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2015г./2016г. за землищата на гр. Етгрополе, Община Етрополе, Софийска област. 5.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »