20.07.2024


17.04.2024 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2023 ГОДИНА 386.29 KB
26.06.2023 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2022 ГОДИНА 709.17 KB
26.07.2022 ДОКЛАД за дейността на Областна дирекция "Земеделие" - София област за 2021 година 675.67 KB
27.04.2021 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2020 ГОДИНА 570.12 KB
10.08.2020 Доклад за дейността на ОД "Земеделие" - София област за 2019 година 607.63 KB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2018 ГОДИНА 361.97 KB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2017 ГОДИНА 6.67 MB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2016 ГОДИНА 8.05 MB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2015 ГОДИНА 6.50 MB
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2014 ГОДИНА 922.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »