14.07.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Мала Църква и гр. Сливница, Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 3.94 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Драгушиново-ливади-изменение, с. Драгушиново-Пасища-изменение и с. Шипочане-ливади-изменение, община Самоков Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 7.59 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с.Бърложница-изменение, община Сливница Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 5.20 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Злокучене-пасища и ливади, с. Широки дол-ОЗ, с. Шипочане-ОЗ, гр. Самоков-ОЗ и ливади, с. Рельово-ОЗ и ливади, с. Райово-ОЗ и ливади, с. Радуил-ОЗ и ливади, с. Ярлово-ОЗ, с. Продановци-ОЗ, с Ново село-ОЗ и с. Мала Църква-ОЗ и ливади , община Самоков, Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 41.66 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Туден, гр. Годеч, община Годеч, за сключено доброволно споразумение по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 3.79 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Богданлия-ПМЛ, с. Доганово-ОЗ и ПМЛ, с. Елешница-ОЗ, с. Голяма Раковица-ОЗ и ПМЛ, с. Караполци-ПМЛ, с. Крушовица-ПМЛ, с. Лесново-ОЗ, с. Мусачево-ОЗ и ПМЛ, с. Нови Хан-ОЗ и ПМЛ, с. Огняново-ОЗ и ПМЛ, с. Петково-ОЗ, с. Потоп-ОЗ, с. Равно Поле-ОЗ и ПМЛ и с. Столник-ОЗ, община Елин Пелин, Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 28.70 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Радотина, община Ботевград, Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 10.53 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Радотина, община Ботевград, Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 23.81 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с.Литаково-ОЗ-изменение и Трудовец-ОЗ-изменение, община Ботевград, Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 20.27 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с.Новачане-ОЗ-изменение, община Ботевград, Софийска област за стопанска 2014-2015 година. 29.82 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »