17.07.2024


15.02.2024 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2023 г. 138.50 KB
09.02.2023 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2022 г. 138.00 KB
09.02.2023 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2021 г. 136.50 KB
29.06.2022 Разяснения ЗДОИ 65.08 KB
16.03.2021 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2020 г. 142.00 KB
МЕХАНИЗЪМ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ПРИ ОБМЕН НА ДАННИ С ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ 119.00 KB
ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО 148.50 KB
Вътрешни правила за сигурност , при работа с документи съдържащи лични данни 392.81 KB
Заповед утвърждаване на вътрешните правила 935.90 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 76.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »