08.06.2023


22.06.2020 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 53.29 KB
10.06.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-125/09.06.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 56.30 KB
03.06.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-120 /02.06.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие”– София област. 57.23 KB
28.05.2020 Дата час и място на провеждане на конкурса - 567.37 KB
21.05.2020 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши счетоводител Дирекция “Административно-правна,финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 54.41 KB
05.05.2020 Областна дирекция „Земеделие” – София област, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКПМДСл и Заповед № РД-04-45 /13.03.2020г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ - в Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие ” – София област 57.34 KB
16.03.2020 Заповед № РД-04-47/16.03.2020 г. за прекратяване провеждането на конкурсна процедура по реда на ЗДС. 53.25 KB
04.03.2020 г. ДАТА ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 53.34 KB
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – София област 54.47 KB
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие Сливница, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – София област. 53.85 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »